История на Езикова Гимназия

В началото на 80-те години тогавашният Окръжен съвет за народна просвета (днешният Регионален инспекторат по образованието) решава да профилира трите най-големи средни общообразователни училища и така да не изостава от налагащата се тенденция в страната.

Гимназията става Природоматематическа гимназия "Св. Климент Охридски", като профилиращите предмети, освен математиката, са физика, биология и химия.

ЕСПУ "Н.Й. Вапцаров" става училище по изкуствата и по хуманитарните предмети: музика, танцово изкуство, рисуване, български език и литература, история, философия.

ЕСПУ "Ив. Вазов" разкрива паралелки с интензивно изучаване на чужди езици - английски, немски и френски език (с подготвителен клас след седми и по учебния план на езиковите училища). През 1985/86 учебна година след конкурсен изпит за кандидатите е приет първият випуск с по една паралелка английски, немски и френски език. Училището се преименува в ЕСПУ с преподаване на чужди езици "Иван Вазов" и има възпитаници от І до ХІ клас, като профилираните са след VІІ и имат петгодишен срок на обучение в горния курс. Директор е Георги Николов, а главният организатор на чуждоезиковото обучение е заместник директорът Малина Станишева.

През 1990 г., петата година от приемането на първия випуск, чуждоезиковите паралелки са общо 15 и това дава основание те да бъдат обособени в самостоятелна Езикова гимназия.

Така се ражда като самостоятелно училище днешната Езикова гимназия "Пейо Яворов", в която първият випуск е приет през 1985/86 учебна година. За директор на новата езикова гимназия е назначен Красимир Коев. По време на мандата му като заместник кмет за директор временно е назначена Маргарита Железова. От 1997 г. до пенсионирането си през 2011 г. директор на ЕГ е Васил Узунов.