УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНА 2016/2017ГОДИНА

Клас Брой ученици Профил
VIII А 27 "Английски език"
VIII Б 26 "Немски език"
IX А 30 "Немски език"
IX Б 26 "Немски език"
X А 24 "Английски език"
X Б 25 "Немски език"
XІ А 27 "Английски език"
XI Б 26 "Немски език"
ХІ В 22 "Технологичен" с френски език"
XІІ А 26 "Английски език"
XIІ Б 25 "Немски език"
ХІІ В 18 "Технологичен" с френски език

Всичко ученици дневна форма - 302

Ученици неприсъствена (самостоятелна и индивидуална) - 2