УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНА 2018/2019ГОДИНА

Клас Брой ученици Профил
VIII А 27 "Английски език"
VIII Б 25 "Немски език"
VIII В 23 "Английски език/Немски език"
IX А 29 "Английски език"
IX Б 25 "Немски език"
X А 29 "Английски език"
X Б 26 "Немски език"
XІ А 23 "Немски език"
XI Б 26 "Немски език"
XІІ А 27 "Английски език"
XIІ Б 25 "Немски език"
ХІІ В 21 "Технологичен" с френски език

Всичко ученици дневна форма - 306

Ученици неприсъствена форма - 2