Ученически съвет на Eзикова гимназия „Пейо Яворов“
2018/2019 година

Председател на ученическия съвет: Свилен Георгиев - 11а клас

Заместник председател: Константин Кръстилев – 11б клас

Председатели на класовете:

9а - Венелина Торнева
9б - Вержиния Тодорова
10а – Ралица Петрова
10б – Кая Веселинова
11а – Свилен Георгиев
11б – Максимилиана Ценкова
12а – Деница Димова
12б – Жана Антонова
12в – Мирослава Благоева