Ученически съвет на Eзикова гимназия „Пейо Яворов“
2017/2018 година

Председател на ученическия съвет: Свилен Георгиев - 10а клас

Заместник председател: Константин Кръстилев – 10б клас

Председатели на класовете:

8а - Венелина Торнева
8б - Вержиния Тодорова
9а – Ралица Петрова
9б – Кая Веселинова
10а – Свилен Георгиев
10б – Максимилиана Ценкова
11а – Деница Димова
11б – Жана Антонова
11в – Мирослава Благоева
12а – Диана Друмева
12б – Кристина Маринова
12в – Милица Ковачева