Браво, браво, браво!

ИЗЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕГ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2010/2011 ГОДИНА

Мария-Деница Георгиева от ХІІб клас, която успешно положи изпит по английски език на ниво С2 от Общата европейска езикова рамка!

Ренай Юсейн и Ерман Тепиков от ІХa клас, които успешно положиха изпит по английски език на ниво В2 от Общата европейска езикова рамка!

Лиляна Савова от VІІІв клас, която завоюва І място в конкурса за презентация на тема: "Културното многообразие и толерантността в историята" в рамките на проекта на РИО "Мултикултурното училище - училището на днешния ден".

Виолета Колева от Х в клас за спечеленото от нея І място в конкурса за превод от френски език, организиран от силистренския филиал на Русенския университет "Ангел Кънчев".

Ралица Иванова от ХІІа клас, която завоюва ІІІ място и стана лауреат на Четвъртата национална олимпиада по гражданско образование с проект на тема: "Моят глас е важен за моето бъдеще", за което е приета във философския факултет на Софийския университет без приемен изпит. Браво и на г-жа Ирена Маринова!

Изабел Христова, победител в конкурса за есе на Младежка фондация "Арете" - България в категорията "ученици ІХ - ХІІ клас".

Учениците, които се представиха отлично на общински кръг на Националното великденско математическо състезание -Даниела Георгиева, ХІа клас (І-во място), Лилия Великова, VІІІв клас (ІІ-ро място), Иван Андреев, VІІІв клас (ІІІ-то място), Гален Неделчев, VІІІа (ІV-то място), Калина Георгиева, VІІІа (ІV-то място).

Участниците от Езикова гимназия, които заеха призови места в общинския кръг на Международното математическо състезание "Европейско кенгуру" - Дамян Костов, ІХв клас (ІІ-ро място), Даниела Георгиева, ХІа клас (ІІ-ро място), Симеон Михайлов, ІХб клас - ІV-то място.

Райна Павлова от VІІІб клас, която единствена от Силистренска област се класира за Националната олимпиада по астрономия!

Радина Домитрова (Хб) за първото й място за фотография в конкурса "Аз обичам Черно море".

Денислав Георгиев (Ха) и на Вероника Миланова (Хб), преминали успешно през четирите кръга на програма YES за обмен на ученици от България за САЩ.

Участниците в общинския конкурс за мултимедиен продукт на тема "НЕзависим от зависимостите!". Айлин Исмаилова (ІХв) спечели ІІ място, Весела Тодорова (VІІІб) - ІІІ място. Браво и на инж. Валентина Иванова.

Участниците в математическото състезание "Черноризец Храбър": Даниела Георгиева (ХІа) - ІІІ място, Дамян Костов (ІХв) и Илиана Георгиева (ХІІб) - ІV място. Браво и на г-жа Минка Дойкова, г-жа Кета Денева и г-жа Венета Ковачева.

Участниците в конкурса "Училище на бъдещето" - Преслава Йорданова (Ха) спечели първо място за есе, Михаела Мигайлова (Ха) - второ място за есе, Ресмие Ридван (Хб) - трето място за есе. Браво и на г-жа Ванушка Димитрова.

Ралица Иванова (ХІІа) за поощрителната награда за есе в конкурса "Цветовете на моето детство". Браво и на г-жа Ваня Игнатова.

Участниците в конкурса "Духът на българина". В раздела за написване на есе Ралица Иванова (ХІІа) спечели първо място, Мария Атанасова (ХІІа) и Мирослав Козарев (ХІб) - второ място. Браво и на техните ръководители - г-жа Ваня Игнатова и г-жа Грациела Солакова.

Мария-Деница Георгиева от ХІІб клас, която успешно положи изпит по английски език на ниво С2 от Общата европейска езикова рамка!

Ренай Юсейн и Ерман Тепиков от ІХa клас, които успешно положиха изпит по английски език на ниво В2 от Общата европейска езикова рамка!

Лиляна Савова от VІІІв клас, която завоюва І място в конкурса за презентация на тема: "Културното многообразие и толерантността в историята" в рамките на проекта на РИО "Мултикултурното училище - училището на днешния ден".

Виолета Колева от Х в клас за спечеленото от нея І място в конкурса за превод от френски език, организиран от силистренския филиал на Русенския университет "Ангел Кънчев".

Ралица Иванова от ХІІа клас, която завоюва ІІІ място и стана лауреат на Четвъртата национална олимпиада по гражданско образование с проект на тема: "Моят глас е важен за моето бъдеще", за което е приета във философския факултет на Софийския университет без приемен изпит. Браво и на г-жа Ирена Маринова!

Изабел Христова, победител в конкурса за есе на Младежка фондация "Арете" - България в категорията "ученици ІХ - ХІІ клас".

Учениците, които се представиха отлично на общински кръг на Националното великденско математическо състезание -Даниела Георгиева, ХІа клас (І-во място), Лилия Великова, VІІІв клас (ІІ-ро място), Иван Андреев, VІІІв клас (ІІІ-то място), Гален Неделчев, VІІІа (ІV-то място), Калина Георгиева, VІІІа (ІV-то място).

Участниците от Езикова гимназия, които заеха призови места в общинския кръг на Международното математическо състезание "Европейско кенгуру" - Дамян Костов, ІХв клас (ІІ-ро място), Даниела Георгиева, ХІа клас (ІІ-ро място), Симеон Михайлов, ІХб клас - ІV-то място.

Райна Павлова от VІІІб клас, която единствена от Силистренска област се класира за Националната олимпиада по астрономия!

Радина Домитрова (Хб) за първото й място за фотография в конкурса "Аз обичам Черно море".

Денислав Георгиев (Ха) и на Вероника Миланова (Хб), преминали успешно през четирите кръга на програма YES за обмен на ученици от България за САЩ.

Участниците в общинския конкурс за мултимедиен продукт на тема "НЕзависим от зависимостите!". Айлин Исмаилова (ІХв) спечели ІІ място, Весела Тодорова (VІІІб) - ІІІ място. Браво и на инж. Валентина Иванова.

Участниците в математическото състезание "Черноризец Храбър": Даниела Георгиева (ХІа) - ІІІ място, Дамян Костов (ІХв) и Илиана Георгиева (ХІІб) - ІV място. Браво и на г-жа Минка Дойкова, г-жа Кета Денева и г-жа Венета Ковачева.

Участниците в конкурса "Училище на бъдещето" - Преслава Йорданова (Ха) спечели първо място за есе, Михаела Мигайлова (Ха) - второ място за есе, Ресмие Ридван (Хб) - трето място за есе. Браво и на г-жа Ванушка Димитрова.

Ралица Иванова (ХІІа) за поощрителната награда за есе в конкурса "Цветовете на моето детство". Браво и на г-жа Ваня Игнатова.

Участниците в конкурса "Духът на българина". В раздела за написване на есе Ралица Иванова (ХІІа) спечели първо място, Мария Атанасова (ХІІа) и Мирослав Козарев (ХІб) - второ място. Браво и на техните ръководители - г-жа Ваня Игнатова и г-жа Грациела Солакова.

ИЗЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕГ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2009/2010 ГОДИНА

Браво на Катя Илиева и Магдалена Иванова от 12 д клас за участието им в единадесетия конкурс "ДА ОТИДЕМ ВЪВ ФРАНЦИЯ", като темата тази година беше "ГРАДСКАТА КУЛТУРА и изразните средства на подрастващите". Изобретателността на участниците и нивото на изразяването им на френски език са основните критерии за подбора. В конкурса участваха ученици от всички български училища на възраст над 16 години. В рамките на подкрепата, която оказва на ученици и студенти от целия свят, изучаващи френски език, френското Министерство на външните работи предоставя всяка година пътуване във Франция, включващо срещи на високо равнище. Отборът-победител тази година е от ЕГ - Катя Илиева и Магдалена Иванова от 12д клас, които след отличното си представяне на матурата по френски език заминават за Франция от 06 до 16 юли 2009 г., придружени от своя учител по френски език - г-жа Магдалена Атанасова. В Париж те ще се срещнат със 130 победители в конкурса от 52 страни.

Браво! На Мария Иванова Енчева от ХІІ д клас, носител за ІV път на стипендията на Министерството на образованието на Кралство Испания за насърчаване и подпомагане на изучаването на испанския език и испанската култура в размер на 600 €.

Браво на членовете на клуб "Декарт" (Маристела Красимирова Чернева от Ха, Тихомир Живков Тодоров от Хб и Иван Миленов Иванов от Хв), които се класираха на І място във финалния дебат по проекта "Изкуството на дебата - изкуство на демокрацията" на Центъра за младежки и образователни дейности в гр. Силистра, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 в схемата "Да направим училището привлекателно за младите хора", съфинансирана от социалния фонд на Европейския съюз (ръководител на клуба - Донка Коева).

Браво на Светлана Няголова за спечелено второ място в Националния конкурс "Живеем в земята на Ботев" (учител: Марияна Стоянова).

Браво на Светлана Няголова от ХІІв клас за първото и място за поезия в Националния литературен конкурс "Гласовете ви чувам", браво за второто и място за поезия в Националния литературен конкурс "Море", браво за двете и трети места в националните литературни конкурси "Петя Дубарова" и "Куба - далечна и близка" (учител: Марияна Стоянова).

Браво на Лора Ал-Уахаб, ХІІг - І място, Даниел Кръстев, ХІІа - ІІ място, Светлана Няголова, ХІІв - ІІІ място, Гергана Георгиева, Хб - ІІІ място, Даниела Георгиева, Ха - ІV място за чудесното им представяне на Областния кръг на олимпиадата по математика (учители: Минка Дойкова и Иванка Петкова).

Браво на участниците във Великденското математическо състезание, провело се на 24 април 2010г., които се представиха достойно и завоюваха следните места: Даниела Георгиева, Ха - І място, Дамян Досев, Хв - ІІІ място, Никол Тодорова, ХІІг - І място, Светлана Няголова, ХІІв - ІІІ място и Даниел Кръстев, ХІІа - ІV място (учители: Минка Дойкова и Иванка Петкова).

Браво на Вероника Миланова от ІХб клас за спечеленото трето място в раздела за проза на литературния конкурс "Един ден в страната на чудесата", организиран в рамките на Националния фестивал на детската книга от Община Сливен (учител: Ванушка Димитрова).

Браво на волейболния отбор на девойките, който зае ІІ място в Турнира за купата на ЕГ (водач на отбора - Петър Цветков)

Браво на отборите по волейбол, които заеха съответно: ІІ място - юноши, ІІІ - девойки на Общинското първенство (водач на отбора - Красимир Нейчев).

Браво на отбора по баскетбол, който зае ІІ място на Общинското първенство за юноши (водач на отбора - Илия Николов).

Браво на победителите в турнира по тенис на маса, проведен в чест на 20-годишнината на ЕГ - Стоян Плугаров, VІІІб, Йълмаз Реджеб, ІХа, Ангел Нейков, ХІІд (водач на отбора - Илия Николов).

Браво на участниците в Областния кръг на олимпиадата по "Химия и опазване на околната среда" Анелия Кардашева, Хб, Виктория Пенева, Ха, Мирослав Козаров, Хб за достойното им представяне (учител - Латинка Кръстева).

Браво на отлично представилите се ученици на Областния кръг на олимпиадата по физика: І място - Лора Мохамед, ХІІв, Петър Красимиров, ІХа, ІІІ място - Вяра Добрева, ІХв, ІV място - Илияна Анчева, ХІб, V място - Марин Илиев, ХІв, VІ място - Диан Димитров, ІХб (учител - Маргарита Ботева). Петър Красимиров се класира за Националния кръг на олимпиадата. Пожелаваме му успех!

Браво на Вяра Добрева от ІХв клас, класирана за национална олимпиада по астрономия (учител - Маргарита Ботева).

Браво на Александър Лебедов, ХІІа, Светлана Няголова, ХІІв, Владислава Георгиева, ХІІб, класирали се на І място на Областния кръг на олимпиадата по БЕЛ. Пожелаваме им успех и на Националния кръг (учители - Мариана Стоянова, Ванушка Димитрова). Браво на Паулина Славова, ХІІб, класирала се на ІІ място на Областния кръг на олимпиадата по БЕЛ и на Стела Иванова, ХІІг, класирала се на ІІІ място (учител - Ванушка Димитрова). Браво на Ралица Иванова, ХІа (І място), Дамян Досев, Хв, Маристела Чернева, Ха, Михаела Михайлова, ІХа, Антон Киров, ХІб, Николета Кунчева, ІХа (ІІ място), на Камелия Неделчева, ХІа и Ивелина Данаилова, ХІв, Виктория Илиева, Хв, Вяра Добрева, ІХб, Денислав Георгиев, ІХа (ІІІ място) за успешното им представяне на Областния кръг на олимпиадата по БЕЛ (учители - Грациела Солакова, Ванушка Димитрова, Ваня Игнатова и Надя Стоянова).

Браво на Ива Стоянова, ІХв, Теодосий Господинов, Хб, Вяра Добрева, ІХб, Николай Николаев, ІХа, Петър Вълев, ІХа, Виолета Колева, ІХв, Илияна Георгиева, ХІб, Антон Киров, ХІб, класирани за Областния кръг на олимпиадата по астрономия (учител - Маргарита Ботева).

Браво на Николай Николаев, ІХа, Петър Вълев, ІХа, Вяра Добрева, ІХб, Ива Стоянова, ІХв, Виолета Колева, ІХв, Диан Димитров, ІХб, Илияна Георгиева, ХІб, Марин Илиев, ХІв и Лора Ал-Уахаб, ХІІв, класирани за Областния кръг на олимпиадата по физика (Маргарита Ботева).

Браво на участниците в Международното математическо състезание "Европейско кенгуру", проведено на 20 март 2010 година: Даниел Кръстев, ХІІа - І място, Светлана Няголова, ХІІв - ІІІ място, Даниела Георгиева, Ха - ІІІ място, Дамян Костов, VІІІв - ІV място, Николай Николаев, ІХа - ІV място, Чавдар Раев, ХІІв - ІV място, Гергана Георгиева, Хб - V място, Мария Русева, VІІІв - ІХ място, Яница Костадинова, VІІІв - Х място (учители - Иванка Петкова, Минка Дойкова, Кета Денева, Венета Ковачева).

Браво на Вяра Добрева, ІХб, за първото й място в Националния конкурс "Бог е любов" на тема: "Вяра, Надежда и Любов" (учител - Ванушка Димитрова).

Браво на Дамян Досев от Хв клас, класирал се на ІІ място в рецитаторския конкурс "С България в сърцето!". Елица Райнова от Хв клас получи поощрителна награда (учител - Грациела Солакова).

Браво на класиралите се ученици за областния кръг на олимпиадата по БЕЛ - Вяра Добрева, ІХб, Денислав Георгиев, ІХа, Николета Николова, ІХа, Михаела Михайлова, ІХа (учител - Ванушка Димитрова), Дамян Досев, Хв, Девора Недялкова, Хв, Виктория Илиева, Хв, Маристела Чернева, Ха (учител - Грациела Солакова), Ивелина Данаилова, ХІв, Камелия Неделчева, ХІа, Ралица Валентинова, ХІа, Ралица Йорданова, ХІб, Антон Киров, ХІб, Десислава Дойчева, ХІа, Сияна Димова, ХІб, Илияна Георгиева, ХІб, Габриела Валентинова ХІб (учители - Ваня Игнатова, Надя Стоянова), Александър Лебедов, ХІІа, Светлана Няголова, ХІІв, Деница Пейчева, ХІІа, Стела Иванова, ХІІг, Паулина Славова, ХІІб, Владислава Георгиева, ХІІб (учители - Мариана Стоянова, Ванушка Димитрова).

Браво на класиралите се ученици за областния кръг на олимпиадата по математика - Николай Николов, ІХа, Габриела Ялъмова, ІХв, Илиана Георгиева, ХІб (учител - Венета Ковачева), Даниела Георгиева, Ха, Гергана Георгиева, Хб, Дамян Досев, Хв, Ивета Петрушева, Хб (учител - Минка Дойкова), Лора Мохамед, ХІІв, Светлана Няголова, ХІІв, Никол Тодорова, ХІІг, Даниел Кръстев, ХІІа, Орлин Георгиев, ХІІб (учител - Иванка Петкова).

Браво на отбора по шахмат, заел І място в турнира, посветен на патронния празник на ПГСУАУ "Атанас Буров". Браво на отбора по баскетбол - юноши ХІ-ХІІ клас, класирал се на ІІ място в общинския турнир.

Браво на отбора по тенис на маса, класирал се на ІІ място в турнира, посветен на патронния празник на ПГСУАУ "Атанас Буров"

Браво на Светлана Няголова, ХІІв клас, І място за стихотворение, Мария Атанасова, ХІа клас, І място за разказ, Маристела Чернева, Ха клас, ІІІ място за стихотворение, Цанка Атанасова, Ха клас, ІІ място за есе в литературния конкурс "Любовта и приятелството в нас".

Браво на Светлана Георгиева Няголова от ХІІв клас за получена поощрителна награда от Националния литературен конкурс "Огънят на Орфей" 2009, организиран от Фондация "Огънят на Орфей" при Народно читалище "Хр. Г. Данов", гр. Пловдив.

Браво на Светлана Георгиева Няголова от ХІІв клас за спечелена втора награда в Националния конкурс за стихотворение "Поезия и песен на Балкана", организиран от община Дряново.

Браво на Светлана Георгиева Няголова от ХІІв клас за третото и място в конкурса за есе на кампанията "Български младежки делегати 2009/10" на младежката организация на Дружеството за Обединените нации в България.

Браво на Светлана Георгиева Няголова от ХІІв клас за това, че е удостоена с първа награда, диплом на Международния олимпийски комитет и златна значка на Българския олимпийски комитет за участието си в конкурса "Олимпийски спорт и литература" на МОК с есе на тема "С олимпийски дух".

Браво на Светлана Георгиева Няголова от ХІІв клас за спечелено І място за написване на стихотворение в националния ученически конкурс "Българските будители".

Браво на Светлана Георгиева Няголова от ХІІв клас за спечелено І място за написване на стихотворение в литературния конкурс "Защо обичаме Силистра", организиран от Регионална библиотека "Партений Павлович".

Браво на Илияна Анчева от ХІб клас, класирана на І място и на Светлина Ростиславова от ХІб клас, класирана на ІІ място в конкурса на ПГСУАУ "Атанас Буров" "Трябва да дадеш днес, за да получиш утре".

Браво на участниците в Националния литературен конкурс "Духът на българина": Мария Атанасова, ХІа - І място за разказ, Ралица Иванова, ХІа - І място за есе и Светлана Няголова, ХІІв - І място за стихотворение.

Браво на участниците в традиционното математическо състезание "Черноризец Храбър", които отново се представиха отлично: Пламена Василева, ХІг - І място, Петър Вълев, ІХа - ІІ място, Илияна Георгиева - ХІб и Николай Николаев, ІХа - ІV масто.

ИЗЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕГ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2007/2008 ГОДИНА

Учениците от първата DSD-група, които с упорит труд заслужиха немски езикови дипломи, с което знанията им по немски език се признават в цяла Европа, съгласно Единната европейска рамка.

Носителите на международни сертификати за владеене на английски език (CAE - Иглика Ангелова и Благовеста Бухчева, TOEFL - Герман Георгиев, Страхил Гочев, Драгомир Стоянов, Грета Николова, Петя Димитрова, Даниела Георгиева) и на френски език (DELF - Катя Илиева, Петя Ненкова).

Всички ученици, които на предварителните кандидат-студентски изпити получиха отлични оценки: Гергана Сарафова, Радостина Топалова, Радина Георгиева, Ирен Топалова, Ивелина Иванова, Теодор Атанасов, Георги Николов, Деница Димитрова, Пламена Георгиева, Илиян Стоянов, Христо Митев (математика), Николета Николова, Любен Димитров (история), Николета Николова (български език и литература), Благовеста Бухчева, Гергана Тодорова, Гюлчин Мехмед, Борислав Димов, Иглика Ангелова, Полина Драганова, Таня Красимирова (география).

Учениците, чиито оценки от национални състезания са признати за издържан кандидат-студентски изпит: Ирина Къцаркова и Десислава Атанасова от Национално състезание по Химия и опазване на околната среда, на Деян Данаилов и Владислав Георгиев от Националното състезание по Математика в гр.Ловеч, на Владимир Пенев от Националното състезание по Физика и астрономия.

Симона Димитрова и Иглика Георгиева от ХІІ клас, спечелили ІІ място на Националния конкурс "Да отидем във Франция", организиран от Френския културен център към посолството на Франция в България, за екопроекта си на тема "Да опазим околната среда". Ивелина Дакова и Яника Костадинова от Хд клас, лауреати на националния конкурс "Популяризирайте езика, който обичате".

Участниците в националния подборен кръг на Международната олимпиада по немски език в Дрезден: Елица Райнова - VІІІ клас, Ана Михова и Мария Антонова - Х клас, Елица Станева - ХІ клас.

Георги Атанасов - VІІІ клас, Пламена Василева - ІХ клас, Мария Антонова - Х клас, Методи Людмилов - ХІ клас, Николета Николова и Даниела Георгиева - ХІІ клас за участието им в първата национална олимпиада по немски език.

Николай Неделинов - ХІ клас, Владимир Пенев, Владислав Василев - ХІІ клас, Лора Мухамед, Мария Енчева - Х клас за участието им в Националното състезание по Физика и астрономия.

Антон Киров - ІХ клас, заел ІІІ място на националната олимпиада по Руски език.

Елена Петрова, Николета Николова - ХІІ клас, Николай Йовчев, Йоана Иванова - Х клас, класирани за национален кръг на олимпиадата по История и цивилизация.

Николета Владимирова Николова и Яна Пламенова Караиванова от ХІІв, Красимир Юлиянов Христов от ХІІб, Любомира Руменова Жекова от ХІІа, класирани за национален кръг на олимпиадата по Български език и литература.

Участниците в Х национално състезание по химия и опазване на околната среда, състояло се на 11, 12 и 13 април 2008г. в град Велико Търново. Диана Димитрова от ХІб клас получи много добра оценка - 5.00, а Ирина Къцаркова от ХІІа клас и Десислава Атанасова от ХІІб клас получиха отлични оценки - 5.75, които им се признават за издържан кандидат-студентски изпит по химия в Софийския университет "Св. Климент Охридски", Химико-технологичния и металургичен университет - София, Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и Шуменския университет "Епископ Константин Преславски".

Елена Петрова Петрова от ХІІг клас, класирала се на І място на Областния кръг на олимпиадата по история.

Николета Владимирова Николова от ХІІв клас, класирала се на ІІІ място на Областния кръг на олимпиадата по история.

Николай Валентинов Йовчев от Хв клас (І място) и на Йоана Георгиева Иванова от Хб клас, участвали в Областния кръг на олимпиадата по история.

Дамян Досев, VІІІв клас, Чавдар Раев, Хв клас и Деян Данаилов, ХІІа клас, класирали се на ІІІ място в математическото състезание "Европейско кенгуру".

Дамян Досев от VІІІв клас и Теодора Георгиева от ХІв клас, класирали се на І място в Общинския рецитаторски конкурс "Духът на българина", посветен на Националния празник на Република България - 3 март!

Представителния отбор по тенис на маса на ЕГ "Пейо Яворов" - юноши, който се класира на ІІ място в Общинското първенство гр. Силистра на 16.02.2008 година.

Представителния отбор по тенис на маса на ЕГ "Пейо Яворов" - девойки, който се класира на ІІ място в Общинското първенство гр. Силистра на 16.02.2008 г.

Участниците в общинския литературен конкурс "Любовта и приятелството в нас", състоял се на 14.02.2008г. Те се представиха блестящо! В конкурса за есе: Николета Иванова от Хг клас зае І място, Стефани Иванова от VІІІг клас - ІІ място, Даниела Дренчева от ХІІд клас - ІІІ място, Никол Тодорова от Хг клас - поощрителна награда. В конкурса за стихотворение: Елена Стефанова от ХІІе клас зае І място, Никол Тодорова от Хг клас - ІІ място и Анета Стефанова от ХІб клас - ІІІ място.

Мария Енчева от Хд клас и на Маргарита Иванова от ІХд клас, които получиха стипендия от Посолството на Кралство Испания в размер на 600€!

Ивелина Дякова и Яника Костадинова от Хд клас, лауреати в конкурса за изработване на рекламни материали за разпространението на френския език, организиран от Френския културен център!

Грациела Великова от VІІІг, класирала се за областния кръг на олимпиадата по руски език.

Учениците от ЕГ, участвали в изследването на Програмата за международно оценяване на учениците - PISA 2006, проведено в началото на 2007 година сред ученици на възраст между 15 години и три месеца и 16 години и два месеца. 4600 българчета и повече от 400000 техни връстници от 56 държави премерваха възможностите си в три области - четене, математика и природни науки. Резултатите на участниците от ЕГ са с 34 точки по-високи от средните резултати за всички държави от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и със 100 точки по-високи от средните за България. Според специално разработените скали за оценяване разлика от 74 точки се равнява на едно познавателно равнище, а разлика от 31 точки - на почти една учебна година.

Пламена Солакова (І място) и Дамян Пламенов Досев (ІІІ място) от VІІІ клас и на Владимир Руменов Пенев (ІІІ място) от ХІІ клас за блестящото им представяне на математическото състезание "Вергил Крумов".

Светлана Няголова от Хв клас, която успешно участва в VІІ есенен тупнир по програмиране в гр. Шумен (23-25.11.2007г.) и зае Х място.

Димо, ІХв, и Драго, завоювали първо място в стил шото кан на Международния турнир по карате за купата "Дръстър". Светлана Няголова от Хв клас, която се класира на ІІІ място във Втория национален литературен конкурс "Морето, морето, морето..." - раздел "Поезия".

Даниела Георгиева от VІІІа клас! На 20.11.2007г. в гр. София тя спечели първо място и беше наградена със златен медал в конкурса за плакати на тема "Не на дискриминацията. Слънцето грее еднакво за всички." във възрастовата група 12-14 години.

Браво на Николай Неделчев от ХІб клас, който се класира на ІІІ място в Есенното национално състезание по физика в гр. Враца (16-18 ноември 2007г.). Бравио и на Лора и Мария от Хг, Владимир и Владислав от ХІІа за доброто им представяне.

Ани от ХІб, заела І място в Националния конкурс "Духът на Българина", както и на Калина от Хд, класирана на ІІІ място.