Бюджет

Бюджет за 2022 година

Отчет за първото тримесечие на 2022 година.

Бюджет за 2021 година.

Отчет за четвъртото тримесечие на 2021 година.

Отчет за третото тримесечие на 2021 година.

Отчет за второто тримесечие на 2021 година.

Отчет за първото тримесечие на 2021 година.

Бюджет за 2020 година.

Отчет за четвъртото тримесечие на 2020 година.

Отчет за третото тримесечие на 2020 година.

Отчет за второто тримесечие на 2020 година.

Отчет за първото тримесечие на 2020 година.

Бюджет за 2019 година.

Отчет за четвъртото тримесечие на 2019 година.

Отчет за третото тримесечие на 2019 година.

Отчет за второто тримесечие на 2019 година.

Отчет за първото тримесечие на 2019 година.

Бюджет за 2018 година.

Отчет за четвъртото тримесечие на 2018 година.

Отчет за третото тримесечие на 2018 година.

Отчет за второто тримесечие на 2018 година.

Отчет за първото тримесечие на 2018 година.

Бюджет за 2017 година.

Отчет за четвъртото тримесечие на 2017 година.

Отчет за третото тримесечие на 2017 година.

Отчет за второто тримесечие на 2017 година.

Отчет за първото тримесечие на 2017 година.

Бюджет за 2016 година.

Приходи за месец декември 2016г.

Разходи по дейности за месец декември 2016г.

Разходи по параграфи за месец декември 2016г.