Учебни предмети

В процес на актуализация!

Обучение по български език и литература

В катедрата работят учителите:

  • Грациела Солакова
  • Ванушка Димитрова - Носител на ІІ ПКС, с присъдена от Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методй” награда – Учител на годината по БЕЛ, съавтор на учебни помагала.

Високата квалификация на учителите осигурява съвременно и иновативно обучение. Основните методи са учебни задачи за креативно писане и мислене. Интерпретацията на текстовете е умение, което се формира в часовете и чрез драматизация на художествени произведения, и чрез алгоритъм на анализа, и чрез формиране на критическо мислене. Използването на ИКТ в часовете се съчетава с реализирането на хоризонтални и вертикални връзки в междупредметния контекст.

Езикови дипломи

В процес на актуализация!

Кандидатстване в чужбина

  • Английски език - в процес на ектуализация
  • Немски език - в процес на ектуализация
  • Френски език

div class="wrapper">