Обучение по български език и литература

В катедрата работят учителите:

  • Ваня Игнатова
  • Ванушка Димитрова

Носители на ІІ ПКС са Ваня Игнатова, Ванушка Димитрова и Мариана Стоянова.

Ваня Игнатова и Ванушка Димитрова имат присъдена от Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методй” награда – Учител на годината по БЕЛ.

Като съавтори на учебни помагала са: Ванушка Димитрова, Ваня Игнатова и Мариана Стоянова.

Високата квалификация на учителите осигурява съвременно и иновативно обучение. Основните методи са учебни задачи за креативно писане и мислене. Интерпретацията на текстовете е умение, което се формира в часовете и чрез драматизация на художествени произведения, и чрез алгоритъм на анализа, и чрез формиране на критическо мислене. Използването на ИКТ в часовете се съчетава с реализирането на хоризонтални и вертикални връзки в междупредметния контекст.

Езикови дипломи

div class="wrapper">