Учебни предмети

В процес на актуализация!

Обучение по английски език

Езикова гимназия разполага с отличен екип специалисти по английски език – всички преподаватели са магистър – филолози с дългогодишен стаж и специализации в чужбина. Обучението по английски език е съвременно и интерактивно – катедрата разполага с езиков кабинет в който се работи с електронно учебно съдържание. Обучението по английски език е съобразено с европейската езикова рамка и държавните образователни изисквания, със засилена подготовка за Държавни зрелостни изпити (ЕГ е традиционно с най-висок успех в общината на матурата по английски език). Учениците ни са винаги на челните места на областния кръг на олимпиадата по английски език и единственият ученик класирал се досега на национална олимпиада е от ЕГ „П.Яворов”.

Катедрата има богат опит с работа по проекти както с ЕС, така и със САЩ. В момента се развива проект за междуучилищен обмен с Colorado Springs School в САЩ и се разработват проект за ресурсен център и проект по програма „Учене през целия живот” /подпрограма „Коменски”/.

Към ЕГ„П.Яворов” функционира изпитен център за сертифициране на езикови нива В1, В2, С1 и С2, преподавателите по английски език са сертифицирани егзаминатори към Хеленик-Американ юниън и провеждат курсове за подготовка за изпитите за съответното ниво.

Езикови дипломи

В процес на актуализация!

Кандидатстване в чужбина

  • Английски език - в процес на ектуализация
  • Немски език - в процес на ектуализация
  • Френски език

div class="wrapper">