Учебни предмети

В процес на актуализация!

Обучение по френски език

Френският език е трети сред романските езици по отношение на броя на хората, които го говорят като роден език, след испанския и португалския. Френският е майчин език на над 109 милиона души, а на други 264 милиона е втори език. Официален език е на Франция и още 28 страни. Говори се в Канада, Белгия, Швейцария, Монако, Алжир, Тунис и други. Той е официален и административен език на много общности и международни организации, в това число Европейския съюз, Организацията на обединените нации, UNESCO, Международния олимпийски комитет, Международния Червен Кръст и други.

От учебната 2012-2013 г. стартира френска паралелка с нов профил „Туризъм”
Първи чужд език –френски език
Втори чужд език- английски език
На учениците се предоставя възможност да приравнят втори с първи чужд език чрез полагане на съответните изпити.

Преподаватели:

 • Златка Димитрова
 • Магдалена Атанасова

Учителите участват в квалификационни курсове, организирани със съдействието на Френския културен център в България и във Франция с цел актуализиране на методиката на преподаване, способите на нейното прилагане и синхронизиране на обучението по езика с европейските стандарти.

Катедрата се ползва с уважението и подкрепата на Френския културен център към Посолството на Франция и на лингвистичния аташе.

Акценти в преподаването и подготовка за кандидатстване:

 • покриване на изискванията по стандартите за съответните класове;
 • развиване на езиковите компетентности в писмената и устната реч в различни сфери на ежедневната и деловата комуникация;
 • работа с тестове за съответните на дадения клас нива според европейската езикова рамка;
 • диагностициране, консултации, подготовка за изпити за френска диплома DELF B1 и DELF B2 (валидни в Европа и приети от френските университети за продължаване на образованието във Франция);
 • подготовка за матура;
 • подготовка за кандидатстудентски изпити за българските университети в часовете от ЗП и СИП ;
 • използване на иновационни методи в преподаването- мултимедия, работа с френски сайтове (TV5, RFI и др.).
 • работа по проект за даровити деца „С грижа за всяко дете” – подготовка за олимпиади по френски език

Учебни системи:

 • Echo – niveau A1/ A2 DELF
 • Echo– niveau B1 / B2 DELF
 • Campus (II чужд език) – niveau A1/ A2 DELF
 • Учебни помагала за подготовка за DELF и матура

Постижения на ученици:

 • награди от национални конкурси, организирани от Френския културен център към Посолството на Франция в България;
 • призови места на конкурси за есе;
 • първо място на олимпиада по френски език в Румъния;
 • награди от участие в конкурс за художествен превод;
 • лауреати на конкурс „ Маратон по писане” – 2007г.;
 • мултимедиен екопроект – второ място в страната – 2007г.;
 • Националния конкурс "Да отидем във Франция", организиран от Френския културен център към посолството на Франция в България - ІІ място за Симона Димитрова и Иглика Георгиева от ХІІ клас за екопроект на тема "Да опазим околната среда"– 2007г.
 • Ивелина Дакова и Яника Костадинова от Хд клас, лауреати на националния конкурс "Популяризирайте езика, който обичате" – 2008г.
 • Iво място за Катя Илиева и Магдалена Иванова от 12д клас – национален конкурс "ДА ОТИДЕМ ВЪВ ФРАНЦИЯ" на тема "ГРАДСКАТА КУЛТУРА и изразните средства на подрастващите" с награда 10 дни в Париж. /2009г./
 • IIро място за Яника Костадинова от ХIIд - Националния конкурс "Да отидем във Франция", организиран от Френския културен център към посолството на Франция в България- 2010г.
 • отлично представяне на държавния зрелостен изпит по френски език: 2008г. – Отличен 5,70; 2009г. – Мн. добър 5.46; 2010г. – Отличен 5.77; 2011г. – Мн. добър 5.03
 • първо място на национален конкурс по превод от френски език 2011г. – Виолета Колева
 • класирани ученици за национален кръг на олимпиадата по френски език 2011г. – Габриела Ялъмова, Ива Стоянова;
 • многоезично състезание 2011г. - Габриела Ялъмова класирана за национален кръг;
 • многоезично състезание 2012г. - Габриела Ялъмова и Камелия класирани за национален кръг;

Възможности за кандидастване:

Наши ученици продължават образованието си във френски университети със специалности: право, лингвистика, социология, психология, кинематография, стопанско управление и др., както и във ВУЗ в България по специалностите: френска филология, португалска филология, румънска филология, унгарска филология, японистика, арабистика, китаистика, както и международни икономически отношения, международен туризъм, културология, психология, политология, лингвистика и др. С изпит по френски език може да се кандидатства и за много икономически специалности.

От 2008г., с приемането на България в ЕС, българските студенти се ползват със социална стипендия – 450 евро, като се покрива и годишната такса (200 евро). 50 % от наема на студентите се поема от френския университет. Българските дипломи и матурата по френски език са признати за вход във френските университети.

Езикови дипломи

В процес на актуализация!

Кандидатстване в чужбина

 • Английски език - в процес на ектуализация
 • Немски език - в процес на ектуализация
 • Френски език

div class="wrapper">