Учебни предмети

В процес на актуализация!

География и икономика

Преподаватели:

 • Татяна Великова – висше образование, магистър,

Преподавателят е с длъжност «старши учител» по предмета с ІV квалификационна степен, дългогодишен стаж и натрупан професионален опит за работа в гимназиална степен. Предметът География и икономика е в културно-образователната област „Обществени науки и гражданско образование”. Това предполага взаимодействие с учебните предмети История и цивилизация, Психология и логика, Етика и право, Свят и личност.

Географията е един от основните общообразователни предмети, които учениците от гимназията изучават с интерес и желание.

Годишен хорариум в ЗП – 54 часа в 9, 10 и 11 клас и 31 часа в 12 клас.

Учебният план дава възможност за избор на предмета като ЗИП в 11 и 12 клас. В часовете по ЗИП получените основни знания в ЗП се разширяват и надграждат .Тази подготовка е на по- високо научно-теоретично и практическо равнище и дава възможност за задълбочено и трайно усвояване на знанията и усъвършенстване на уменията на учениците съобразно ДОИ, посочени в новите учебни програми. Тя подпомага усвояването на материала, включен в програмата за ДЗИ по предмета и е гарант за успешното представяне на учениците с трайни интереси към географската наука както на матурата, така и на кандидатстудентските изпити. Ежегодно голям брой ученици избират предмета като вход за едни от най-престижните ВУЗ в страната – УНСС гр. София, СА”Д.Ценов” гр.Свищов и ИУ гр. Варна.

Много от възпитаниците на гимназията вече са постигнали успешна реализация в живота и на избраното професионално поприще, благодарение на качествената им подготовка по този предмет в Езикова гимназия.

От 2004 г. се провежда Националната олимпиада по география и икономика. Всяка година десетки ученици на гимназията се включват в нея. От началото на нейното провеждане 4 пъти първенецът на областния кръг на олимпиадата по предмета и единствен представител на Силистренска област на Националния етап на олимпиадата е ученик на Езикова гимназия „П.Яворов” .

Обучението по география и икономика дава възможност:

 • да се усвои система от знания, умения и компетенции,свързани с обекти и процеси в глобален и национален мащаб;
 • да се генерира и представя информация (реферати, есета, научни съобщения);
 • да се изработват графични и картни изображения;
 • да се анализират картографски, графични и статистически материали.

Обучението по география подготвя учениците за:

 • успешно представяне на Държавните зрелостни изпити по география и икономика;
 • успешно представяне на национална олимпиада по география и икономика;
 • успешно представяне на кандидатстудентски изпити в УНСС – гр. София, ИУ – гр. Варна, СА” Димитър Ценов” – гр. Свищов и двруги ВУЗ с икономически специалности.

Езикови дипломи

В процес на актуализация!

Кандидатстване в чужбина

 • Английски език - в процес на ектуализация
 • Немски език - в процес на ектуализация
 • Френски език

div class="wrapper">