Учебни предмети

В процес на актуализация!

Изпити на HAU

Basic Communication Certificate in English (BCCE) B1

BCCE е изпит, който е подходящ за юноши и възрастни, които желаят да получат официален сертификат, доказващ, че притежателят му може да общува на английски език на ниво B1 от Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа. Насочен е към всички онези, които все още не са готови да положат изпит на по-високо ниво, но ще им послужи при кандидатстване за определени работни позиции в България и чужбина.

Advanced Level Certificate in English (ALCE) C1

ALCE е изпит, който отговаря на ниво C1 от Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа. Успешно положилите изпита получават международен сертификат, който удостоверява, че притежателят му може да общува на английски език на високо ниво, както в работна, така и в академична среда. Сертификатът може да се използва за кандидатстване в колежи и университети, или при кандидатстване за работа в България и чужбина.

Мичигански университет

Няколко са основните характеристики на един отличен университет: първокласни специалности, модерни библиотеки, лаборатории и изследователски центрове, преподавателски състав със световна известност. Университетът в Мичиган разполага с всички тези ресурси. Той е един от трите най-добри държавни университета в САЩ, а много от специалностите му са сред петте най-добри в страната.

Институт по английски език към Мичиганския университет (ELI)

Изготвянето на надеждни тестове предполага извършването на много изследователска работа, притежаването на много опит в областта, както и наличието на високотехнологична инфраструктура. Като част от един от водещите изследователски университети в световен мащаб, Институтът по английски език – самият той световен лидер в разработването на тестове по английски език, е в състояние да отговори на това голямо предизвикателство. Основан през 1941 година, Институтът по английски език към Университета в Мичиган е първата изследователска и обучаваща институция от този вид в областта на английския език в САЩ. Днес Институтът по английски език към Университета в Мичиган продължава да бъде приеман по света като водещ център за преподаване на английски като чужд език, разработване на тестове и извършване на изследователска работа.

Изпити на института по английски език към Мичиганския университет

Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE) B2

ECCE е изпит, който отговаря на ниво B2 от Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа. Успешно положилите изпита получават международен сертификат, който може да се използва за образователни цели или при кандидатстване за работа в България и чужбина.

Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE) C2

ECPE е изпит, който отговаря на ниво C2 от Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа и оценява лингвистични, социолингвистични и прагматични аспекти на английския език. Успешно положилите изпита получават международен сертификат, който може да се използва за академични цели или при кандидатстване за работа в България и чужбина.

Сравнителна таблица

CEFR Levels CEe IELTS TOFL iBT TOEIC HAU UoM
C2 CPE 7.5 + ECPE
C1 CAE 6.5 – 7.0 110 – 120 804 - 943 ALCE
B2 FCE 5.0 – 6.0 87 – 109 620 – 803 ECCE
B1 PET 3.4 – 4.5 57 – 86 479 – 619 BCCE
A2 KET

Стратегически и структурни предимства на изпитите на Hellenic American University и University of Michigan:

  • Частите за Слушане с разбиране, Четене с разбиране и Езикова компетентност са базирани на въпроси с множествен избор.
  • Частта Писане е по избор – есе или писмо.
  • Частта Говорене е психически по-щадяща от другите изпити.
  • При крайното оценяване е възможно по-малкият брой точки, постигнати в една част, да се компенсира с повечето точки, набрани в друга част.
  • Форматът на сертификатните изпити е стандартен, като дава възможност подготовката за тези изпити да се съчетае с подготовката за външно оценяване, матура или кандидатстване във ВУЗ без допълнителни усилия, разходи и време.

Точните дати за изпитите се обявяват около месец и половина предварително на сайта на изпитния център и на www.hau.gr/bulgaria. При записване за даден изпит или подготвителен курс, кандидатите получават безплатни учебни помагала за изпитите.

« Назад

Езикови дипломи

В процес на актуализация!

Кандидатстване в чужбина

  • Английски език - в процес на актуализация
  • Немски език - в процес на актуализация
  • Френски език

div class="wrapper">