Учебни предмети

В процес на актуализация!

Информатика и информационни технологии

Преподаватели:

  • Димитричка Павлова

Хорариум:

  • Информатика – ІХ и Х клас по 36 часа.
  • Информационни технологии – VІІІ, ІХ и Х клас по 36 часа.

Подготовката по информатика и информационни технологии е на първо равнище. Независимо от това учениците получават много добра подготовка по тези предмети, което им дава възможност да прилагат получените знания в обучението си по други учебни дисциплини.

Езикови дипломи

В процес на актуализация!

Кандидатстване в чужбина

  • Английски език - в процес на ектуализация
  • Немски език - в процес на ектуализация
  • Френски език

div class="wrapper">