Учебни предмети

В процес на актуализация!

Обучение по математика

Обучението по математика в ЕГ „Пейо Яворов”се провежда по учебници на издателство „Архимед”- ІІ равнище. Учители по математика са:

  • Димитричка Павлова
  • Севденка Петрова

От 8 до 11 клас обучението е в рамките на 3 часа седмично. В 12 клас за избралите профил Математика се предвиждат допълнително 4 часа ПП (профилирана подготовка), които заедно с още два часа ЗП дават възможност за по-задълбочено изучаване на предмета с цел успешно представяне на ДЗИ и на кандидат–студентските изпити.

За качеството на обучението по математика и за успехите на ученици и преподаватели говори красноречиво фактът, че възпитаници на гимназията непрекъснато се класират в челната тройка на състезанията по математика. Всяка година училището участва в утвърдените математически състезания- и с право, защото преподавателите ни успяват да представят необходимия учебен материал по достъпен и разбираем за учениците начин; да помогнат за задълбочено усвояване дори и на най–трудните раздели от математиката. Гимназията ни е в благородна надпревара с Природоматематическата гимназия на състезания и турнири като „Черноризец Храбър”, „Европейско Кенгуру”, „Коледно математичеко състезание”, „Великденско математическо състезание” и др. От години нашите ученици се представят отлично на ДЗИ и на кандидат-студентските изпити в различните университети в страната ни и зад граница.

В гимназията преподават квалифицирани и изключително опитни преподаватели единият, от които носител на втори клас квалификация. През годините на своя дългогодишен стаж, всяка от тях е получавала различни награди и отличия.

Езикови дипломи

В процес на актуализация!

Кандидатстване в чужбина

  • Английски език - в процес на ектуализация
  • Немски език - в процес на ектуализация
  • Френски език

div class="wrapper">