Учебни предмети

В процес на актуализация!

Философски цикъл

Предметите от „Философски цикъл” - „Психология и логика”, „Етика и право” и „Философия” – са интегрирани около универсална цел да ориентират учениците в отношението им към себе си, към другите и към света като всеобхватност.

Обучението по предметния цикъл в рамките на задължителната подготовка съдейства за личностното им самоопределяне, ценностното им ориентиране и критическо мислене, както за израстването им като автономни личности и свободни граждани.

Специфичните форми на работа в часовете по ЗИП Философия – XI клас дават възможност за избор на алтернативни подходи и решения при справяне с предизвикателствата на съвременния динамичен свят.

Ежегодното участие на учениците от ЕГ в Националната олимпиада по философия е доказателство за повишената мотивация на младите хора да разширят своите потребности и интереси от творческа дейност.

През 2009 – 2011 година учениците от ЕГ – Ралица Иванова, Денислав Ангелов, Мария Атанасова и др. - заемат челните места в областния кръг на олимпиадата.

Езикови дипломи

В процес на актуализация!

Кандидатстване в чужбина

  • Английски език - в процес на ектуализация
  • Немски език - в процес на ектуализация
  • Френски език

div class="wrapper">