Учебни предмети

В процес на актуализация!

Обучение по руски език

Руският език е един от източнославянските езици.Това е географски най-разпространеният език в Европа и най-използваният славянски език в света(на 5 място в света по разпространение). Езикът на Пушкин и Лермонтов, на Толстой и Достоевски е един от шесттеофициални езика на ООН. Между България и Русия винаги са съществували икономически и културни връзки. Сега българският бизнес се ориентира отново към руските пазари, а интересът от страна на руските производители към България нараства. Освен това България винаги е била място, предпочитано от руски туристи. Всичко това предизвиква засилен интерес към изучаване на руския език и в много институти и университети. Всеки, който иска да се запознае с богатата руска история и култура ще прояви интерес към изучаване и овладяване на руския език.

В Езикова гимназия “Пейо Яворов“ се изучава руски език като втори чужд - по 4 часа седмично. Учебниците, по които се работи са на издателство „Просвета“ – София АД – „Наш адрес www.ru“. В 12 клас – „Кругозор“ – издателство „Просвета“. Предвижда се следващата учебна година в IX клас да се използва най- новото учебно помагало по руски език“ Горизонт“ на издателство “ Велес“ ООД.

Учениците, които изучават руски език в гимназията се представят много добре и на олимпиадите по руски език – от десет явили се на общински кръг тази година има трима класирани за областен кръг на олимпиадата. Изучаващите руски език имат право да се явяват и на матура по руски език по свой избор , независимо, че езикът се изучава като втори чужд.

Езикови дипломи

В процес на актуализация!

Кандидатстване в чужбина

  • Английски език - в процес на ектуализация
  • Немски език - в процес на ектуализация
  • Френски език

div class="wrapper">