ЕРАЗЪМ +


Езикова гимназия „Пейо Яворов” – отново спечелен европейски проект

The Charter of Universal Brotherhood
Япония в Езикова гимназия „Пейо Яворов“ - към галерия
Март 2019 година – ученици от Езикова гимназия „Пейо Яворов“ в Европарламента в гр. Страсбург

4-10 октомври 2018 година – Модена, Италия

6-10 септември 2018 година – обучение в гр. Атина и гр. Каламата, Гърция
16 май – Световен ден на мира (Day of peace)
Day of peace
Визита - Каламата, Гърция
Лого на проекта
Гости от пет страни в Езикова гимназия „Пейо Яворов”
Езикова гимназия и университетът „Неаполи” в гр. Пафос, Кипър

И тази година Гимназията спечели финансиране на стойност 24 050 евро за проект на тема: „Да отглеждаме мира чрез универсалното братство” от Програма ЕРАЗЪМ + . Избраната тема дава възможност да се формира активна гражданска позиция както на ученика, така и на родителя, и на учителя, защото културата на мира в глобализирания свят е в нова социокултурна среда заради агресивните прояви на тероризма.

Основната цел е да се осмислят и възприемат като необходими гражданските, културните и европейските ценности за солидарност, отказ от дискриминация и развиване на хуманитарна устойчивост в личностната перспектива на ученика. Партньорите от шест държави – България /гр. Силистра/, Франция /гр. Марсилия/, Гърция /гр. Каламата/, Италия /гр. Модена/, Кипър /гр. Пафос/, Германия /гр. Фрайбург/ имат амбицията да създадат мрежа от училища на мира. Така ще се опознае културата на мира в тези страни и всеки ще опознае другия чрез уважението и респекта от постигнатото. От изключително важно значение са десетте цели на проекта, които обединяват екипите и учениците от шестте страни:
*Да се подобри практическото ниво на чуждия език;
*Да се намали броят на учениците в риск в училищата, участници в проекта;
*Да се намали с 80 % броя на отсъствията на учениците, пряко включени в проекта;
* Да се намали с 5% броя на немотивираните ученици;
*Да се приложат и разпространят във всяко училище поне три нови иновационни метода, целящи включването на учениците със специфичен профил;
*Да се създаде мрежа от училища на мира на европейско ниво;
*Да се запознаят учениците от проекта от седемте училища с ясни и конкретни европейски перспективи за в областта на културата на мира, създавайки хуманитарна динамика на личността;
*Културата на мира да се основава на на изучаването на европейски и граждански ценности;
*Да се създаде устойчиво сътрудничество с партньорите по проекта;
*Да се подобри качеството на преподаване чрез изучаване на добрите практики, наблюдавани при партньорските училищни среди.

Проектът е планиран в рамките на две години – 2017 – 2019 и резултатите ще се измерват в четири оси:
1. Резултати, свързани с компетентностите на учениците;
2. Да се придаде нов смисъл на преподаване чрез реализиране на междупредметните връзки;
3. Ролята на управленския екип на училището като партньор в дейностите;
4. Ролята на училището партньор за изграждане на култура на мира сред общността.

Координатор на проекта за ЕГ „Пейо Яворов” е г-жа Златка Димитрова, отговорник по ИТ е г-жа Димитричка Павлова, отговорник по качеството на дейностите е г-жа Маргарита Павлова, отговорник за връзки с обществеността е г-жа Ванушка Димитрова. Работните езици по проекта са френски език и английски език.

ЕРАЗЪМ + КА 2
Проект „Да споделяме нашите стойности в усилието“

Информация за проекта - бюлетин 1
Журнал 1
Журнал 2
Журнал 3
Бюлетин 2

В началото на юли Езикова гимназия посрещна делегации от пет държави – Франция /гр. Марсилия/, Италия /гр. Палермо/, Гърция /гр. Каламата/, Германия / гр. Фрайбург/ и Кипър /гр. Пафос/. Целта на посещението бе да се проведе транснационално събрание на партньорите по проект, финансиран по програма „Еразъм”, за да се обсъди и подготви финалният отчет. Международният екип по проекта бе от 20 учители от страните в Европа, а гостуващите 12 участници бяха впечатлени от съвременната материална база на Гимназията. Емоционалното им отношение, създадено по време на двугодишния проект, създаде атмосфера на искреност, приятелство и професионализъм при обсъжданията на извършените дейности, на организираните ученически мобилности и обучения на учителите / в Кипър/. Колегите признаха, че нашата база е най-функционална, най-естетически решена и най-актуална.

Културната програма на гостите включваше посещение на Археологическия музей в Силистра и градовете Варна и Калиакра. Раздялата с приятели и колеги винаги е тъжна, но и оптимистична, защото надеждата за нови срещи остава.