Clichés et préjugés : œuvrons pour vivre ensemble de manière respectueuse et tolérante


Projet: “Clichés et préjugés: œuvrons pour vivre ensemble de manière respectueuse et tolérante“
Проект: „Клишета и предразсъдъци - да живеем заедно почтително и толерантно”
Партньори по проекта:
 BG/BRG Wieselburg, Австрия– водещ партньор
 Lycée polyvalent Claude Nougaro, Франция
 Езикова гимназия „Пейо Яворов“, Силистра, България
 Instituto Superiore E. Mattei, Италия
Период на изпълнение: 01.09.2019 - 31.08.2021г.
Стойност на проекта за Езикова гимназия „Пейо Яворов“: 29 296 евро.
Резюме:
Проект „Clichés et préjugés : œuvrons pour vivre ensemble de manière respectueuse et tolérante“ /„Клишета и предразсъдъци - да живеем заедно почтително и толерантно”/, по програма Еразъм +, е с училища партньори от Австрия, Франция и Италия, а работният език е френски. Главна цел на проекта е учениците да осъзнаят вредата, която носят предразсъдъците към различните нации или групи от населението в зависимост от културата, расата, религията или възрастта, както и да умеят да изучават критично всякакъв вид информация, предоставена в различните печатни или онлайн медии, социални мрежи и интернет пространството. Предразсъдъците често намират своето начало в клишета, които водят до погрешни мнения за другите.
Проектът е насочен към по-толерантно отношение спрямо различните групи в обществото и да не се робува на клишета и предразсъдъци относно народност, култура, раса, сексуална ориентация или възраст на хората.


Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.


Френските медии за проекта ни по Еразъм +

В продължение на една седмица многопрофилна гимназия „Клод-Нугаро“ посрещна група от 24 ученици заедно с придружаващите ги шест учители от България, Австрия и Италия, в рамките на двугодишен проект по европейската програма Еразъм.
Организирани от техните учители Клодин Амато и Патрик Тарди, учениците от Косад от гимназиалния етап предложиха на своите гости да работят заедно в ателиета по театър, видео, изкуства, кръгли маси и сондаж, реализирани в самото училище и извън него, в града.
Темата на обсъждане бе „Клишета и предразсъдъци, идентичност и разнообразие: кой съм аз?“, именно по отношение на хомофобията. По време на заключителната среща в петък следобед, в присъствието на представител от Академичната общност по европейски и международни отношения- Жан Солто, на директора на училището- Ян Юрт, на кмета на Косад- Жерар Ебрар, европейските ученици представиха резултатите от техните работи без да пропусната и нотка хумор.
Баретата и франзелата В първата си презентация учениците представиха своята визия за Франция и французите. Франзелата, баретата и вестникът бяха на първо място, но също и раираните ризи, акордеонът, странната храна с охлюви, жабешките бутчета и миризливите сирена, вкусът към храната със сладкишите и шампанското. Французинът бе също така представен и като шампион по стачките, споменавайки и за „жълтите жилетки“, понякога арогантен, но също и елегантен, изтънчен и перфекционист.
Франция, колкото до нея, може да разчита на Айфеловата кула, туристическите корабчета, „Шанз-Елизе“ и Лазурния бряг. Учителката Клодин Амато благодари на директора за възможността да се разсъждава върху предразсъдъците и в частност върху хомофобията, като в същото време поздрави учениците и учителите от българската, австрийската и италианската делегации за участието им.
Жан Солто изрази мнение, че избраната тема е трудна, но именно чрез този обмен се доказва, че различието може да се разбере чрез общуването.
https://www.ladepeche.fr/2019/11/14/certains-cliches-ont-la-vie-dure,8540221.php

Яворовци за Франция: култура, изтънченост и финес

В периода 03.11.2019 – 09.11.2019 г. се осъществи първата мобилност по програма „Еразъм +“, проект „Clichés et préjugés : œuvrons pour vivre ensemble de manière respectueuse et tolérante“ - „Клишета и предразсъдъци - да живеем заедно почтително и толерантно.
Ученици от 10. и 11. клас на Езикова гимназия „Пейо Яворов“ прекараха една седмица в град Косад, Франция. За престоя си там, те бяха настанени във френски семейства и имаха възможност да опознаят техните култура, бит, ежедневие и навици. За краткото време прекарано в домовете на французите учениците споделиха, че са впечатлени от проявеното гостоприемство и приятелско отношение към тях - „невероятни хора с добри и отворени сърца, накараха ни да се почувстваме част от тяхното семейството…“.
Заедно с ученици от гимназиите партньори от Франция, Австрия и Италия, възпитаниците на Гимназията участваха в различни ателиета: театър, кръгла маса, проучване, видео и приложни изкуства. Основната тема, която разгледаха, дискутираха и проучваха учениците бе хомофобията и дискриминацията спрямо хората с различна сексуална ориентация. Задачата им беше да откроят клишетата и предразсъдъците на обществото спрямо това. Заредени с много положителни чувства и ентусиазъм, Яворовци активно се включиха във всички дейности, като най-вълнуващо за тях беше проучването, което направиха като интервюираха жители на град Косад. Учениците не пропуснаха и възможността да посетят интересни административни сгради - кметството в Косад, бюрото по заетостта, туристическа агенция и други атрактивни за тях места. По време на престоя си във Франция те посетиха музея на Тулуз Лотрек, катедралата „Сент- Сесил“ в Алби и музея на съвременното изкуство в град Тулуза. На въпроса кое ги е впечатлило най-много, учениците изразиха своето възхищение от невероятната чистота по улиците на френските градове, архитектурата на сградите и приветливите и усмихнати лица на французите.
Незабравимата седмица приключи с обобщаване на резултатите от работата на участниците в ателиетата, а сред гостите на заключителната среща бяха кметът на град Косад и представител на Академията в град Тулуза.
Проектът е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

"Филмът е създаден от ученици от гимназия "Клод Нугаро"- Косад, Франция съвместно с ученици от ЕГ "Пейо Яворов" по проект: "Clichés et préjugés: oeuvrons pour vivre ensemble de manière respectueuse et tolérante" /"Клишета и предразсъдъци- да живеем заедно почтително и толерантно"/, по програма Еразъм +."