Бивши възпитаници

Маргарита Иванова Маринова

Випуск 2011

Профил: Испански език; втори чужд език - Френски език

Образование:Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”,Приложна лингвистика: Испански с втори чужд език (арабски)

“Чуждият език е отворен прозорец към света.”Владеенето на чужди езици е неоценимо богатство и средство, чрез което младите хора ще се приобщят към европейската и световна култура, цивилизация, история, наука. Да владееш чужд език днес означава да бъдеш свободен. И ако искаш да имаш приятели от цял свят, да пътуваш, да възприемаш новото, езикът е, който ще ти помогне на първо място. На всички ученици желая да усвояват добре чуждите езици, да бъдат достойни за името и авторитета на нашата гимназия!

Мая Любомирова Стоянова

Випуск 2005

Профил: Френски език; втори чужд език - Английски език

Образование: Колеж по Туризъм, град Варна към Икономически университет. Специалност - Мениджмънт на хотели и ресторанти с френски и английски език

Местоживеене: гр. Силистра

Месторабота: административна дейност-водене на кореспонденцията на гръцки хотел

Езикова гимназия “ П. Яворов” ми предостави възможността да развия един от най-красивите и популярни езици- Френски език. Успях да се реализирам в област, която винаги има бъдеще- Туризъм. Благодарение на Френския език бях приета в престижни висши учебни заведения, да се занимавам с това,което искам и ми доставя желание. Знанието на чужди езици ми отвори един свят без бариери- работя извън България, опознавам различни култури и националности, успях да науча и трети език

Десислава Георгиева Неделчева

Випуск 2005

Профил: Френски език; втори чужд език - Английски език

Университет: ВСУ „Любен Каравелов“ - София, специалност "Строителство и архитектура на сгради и съоръжения". 2007г. по програма „Еразъм - обмяна на кадри“ в Дания завърших бакалавърската си степен в VIA University College, Кампур Хорсенс, специалност „Architectural Technology and Construction Management“.

Местоживеене: Хорсенс, Дания

Месторабота: от 09.04.2012 "Технически Дизайнер" в Еgetаеpper А/S.

Благодарение на методите на обучение на Езикова Гимназия „Пейо Яворов“ аз продължавам да се развивам и днес изучавайки датски език. Ако не беше ЕГ„Пейо Яворов“ аз нямаше да съм това което съм в момента. Моето мнение е, че след професионалното обучението на Езикова Гимназия „Пейо Яворов“, всеки може да открие своя дом в заобикалящият ни свят.