Бивши възпитаници

Диана Атанасова Радева

Випуск 2003

Профил: Английски език, втори чужд език – Немски език

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, София; специалност” Строителство на сгради и съоръжения”

Месторабота- Уей Инженеринг АД, София,

Въпреки че избрах професия, която наглед няма нищо общо с чуждите езици, бих казала, че доста често използвам придобитите в ЕГ умения. Преди време имах възможност да участвам в програмата за студентска мобилност Еразъм и да прекарам пет месеца в Лисабон, Португалия, до голяма степен благодарение на това, че имах достатъчно знания по английски език. През последните почти десет години,откакто завърших ЕГ, водена от жаждата си за приключения и от интереса си към чуждите култури, създадох много нови приятелства, научих нови езици, посетих интересни места в Европа... Петте години в ЕГ „П. Яворов“ са скъп спомен, който ме кара да се усмихвам винаги.

Ангел Нейков Нейков

Випуск 2010

Профил: Френски език и втори чужд - Английски език

Университет: Universite de Strasbourg - Франция Специалност: „Лингвистика”

Местоживеене: Страсбург, Франция

Петте години в ЕГ бяха страхотни. Какво ми даде Езикова гимназия ли? Даде ми шанса да избягам от ограниченията, както в избора си на държава, така и на това, което искам да уча. Владеенето на два езика плюс здравата основа от останалите изучавани предмети открива един огромен нов свят от възможности, всяка една от които е един правилен избор, още една крачка към успеха. Освен да избирам бъдещето си, ЕГ ми даде и възможността да познавам и да работя с невероятни ученици и учителски колектив.

Валерия Иванова Русева

Випуск 2007

Профил: Френски език и втори чужд – Английски език

Университет: Ecole nationale superieure d’architecture de Strasbourg – специалност: Архитектура

Местоживеене: Страсбург, Франция

В момента подготвям дипломния си проект, който трябва да защитя през септември и съм на стаж в една архитектурна агенция. По време на обучението си във Франция, имах възможност да прекарам една учебна година във факултета по архитектура към Техническия университет в Лисабон, по програма Еразъм.

Смятам, че е важно днес човек да владее други езици освен майчиния си. Овладяването на чужд език предоставя различни възможности и разширява мирогледа. И в този ред на мисли френският е красив вариант, който носи със себе си добри възможности: достъп до френското образование, както и до образование в други франкофонски страни като Канада, Швейцария, Белгия. А като част от романските езици, на мен ми помогна в по-лесното усвояване на португалския.

Когато се записах в Езикова гимназия бях сигурна, че искам да изучавам френски. И днес съм изключително доволна от избора, който направих. Невероятна е възможността да общуваш с хора от различните краища на света, на различни езици и когато откриваш нови приятели да оставиш част от себе си, своята култура и език при всеки един.