ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ В МЕДИИТЕ

В Езикова гимназия и футболът е силен спорт

Езикова гимназия „Пейо Яворов“ – на международно участие!

Учениците от Езикова гимназия „Пейо Яворов“ – на национално ниво!