ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ В МЕДИИТЕ

Визита на френското аташе в Силистра

На 12 март 2012г., в конферентната зала в хотел „Дръстър”, се проведе кръгла маса на тема „Популяризиране на обучението по френски език в област Силистра” по инициатива на ЕГ”П.Яворов”. Сред темите на обсъждането бяха обучението по френски език в област Силистра, популяризирането на френския език, перспективи за реализация пред тези, които го изучават и др.

В дискусията участваха френският лингвистичен аташе към Посолството на Франция Стефани Дюмортие, експертът по чужди езици към Регионален инспекторат- гр. Силистра Фатме Османова и преподаватели от Силистра и областта. По време на кръглата маса, бяха изнесени данни за броя на изучаващите френски език ученици, който е намалял през последните години. В хода на обсъждането, участниците отбелязаха факта, че тази тенденцията на спад се дължи предимно на недостатъчната осведоменост на обществеността за разнообразните възможности в образователен и професионален план, които се разкриват пред владеещите езика на дипломацията. Стефани Дюмортие подчерта, че има много българи, които следват различни специалности във френски университети и се ползват със социални придобивки (социална стипендия между 450 и 520 евро, покриване на половината от наема от страна на университета). Тя допълни, че таксата в държаните университети във Франция е 180- 200 евро, което прави прави френското висше образование атрактивно за младите хора. В заключение, френският аташе предложи подкрепата си за всички образователни и културни начинания в областта и запозна преподавателите с квалификационните курсове, които се организират със съдействието на Френския културен институт.

Цялостната дискусия даде възможност на участниците да преосмислят работата си, подхода за информиране на родители и ученици и да набележат мерки за увеличаване на процента на изучаващите френски език.

Автор: Зл.Димитрова

Интервю с госпожа Милена Дамянова, заместник-министър на образованието, младежта и науката - 09.05.2011г. за в."ЕЛИТ"


Как минава един Ваш работен ден?

Работният ден на един заместник-министър е дълъг. Той започва обикновено в 5.30 часа, когато се събуждам, пия кафе и отговарям на имейлите, които съм получила. След това върша така наречената от мен творческа работа: писане на мнения, на становища, преглеждане на всички програми - къде какво има в определен час. Разбира се, между всичката работа, намирам време да бъда и малко със съпруга си рано сутринта. След това отивам в Министерството, там вече започват многото динамични дейности, които всеки ден са различни. Те понякога не съвпадат с програмата, която съм си направила за деня, но в това е и чарът на тази работа: динамичност и много отговорност. Но това, което ме мотивира да я върша и да се справям с всички предизвикателства, това сте вие - учениците и децата - и всички ние в това министерство работим за вас.


Каква е според Вас формулата на успеха?

Много труд (с една дума мога да отговоря).


А Езикова гимназия "Пейо Яворов" помогнала ли Ви е?

Разбира се. Трудът е част от Езикова гимназия. Разбира се, това е отношението към работата, което се създава първо в семейството, но е много важно как то ще бъде развито в училище. Това, което ми даде Езикова гимназия, е и отношението към живота, което имам, отношението към работата и към хората. Защото обикновено е добре и постигаме добри резултати, когато работим в екип. Дори това, което сме започнали да правим в момента - промените в детските градини - изисква много екипна работа, диалог, включване на всички заинтересовани страни, включително и на вас - децата, а това е наистина отношение към работата. А тази мотивация, този подход, това отношение, съм ги получила наистина в нашето училище.


А липсва ли Ви нашето-вашето училище?

Няма човек, който да каже, че училището не му липсва. Липсва ми и гимназията, липсва ми и основното училище. Липсва ми мъдрият поглед на учителите ми (някои от вашите учители са били и мои учители), липсва ми съветът, но се радвам, че винаги мога да го получа от тях (технологиите днес позволяват това). Радвам се, че ме подкрепят и ми помагат.


Вие какви езици знаете?

В гимназията съм изучавала френски, английски и руски език, след това в университета започнах унгарски, след това китайски, който учих известно време като втора специалност в Софийския университет. Но в министерството работя предимно с френски и унгарски език.


А защо сте избрали точно тези два, не толкова широко разпространени езици - унгарски и китайски?

Защото са нестандартни и защото по-голямата част от нашия клас беше взел решение да се занимава с нещо по-различно, с нещо екзотично. Безспорно е, че това са два много различни езика, два много трудни езика и изучавайки един език, човек приема и нещо от неговата култура, от ценностната система на нацията, чийто език изучава, което е най-ценното. Единственото ми желание беше да изучавам по-нестандартен език. Затова се насочих първо към китайски, след това бях приета унгарска филология, но имах възможността като втори език да започна китайски език, с който днес, за съжаление, почти не се занимавам.


От коя страна на катедрата е по-лесно да си: ученик или учител, защото на нас ни се струва, че нашата задача е най-трудна?

Много е различно от двете страни, по различен начин се чувстваш. Но, знаете ли, за да върви работата в една класна стая или в една аудитория, трябва двете страни (ученици и студенти и учители) да погледнат от едната страна, да бъдат партньори. Не трябва да се създава такава дистанция, учителят трябва да бъде до детето, до ученика редом с него, а не пред или зад него. А къде е по-трудно… На мен лично ми е по-трудно да изпълнявам ролята на учител, на преподавател. Много по-лесно е да си стоиш зад масичката, зад чина, и само да слушаш нещо. Много по-трудно е да привлечеш вниманието на децата върху това, от което ти разбираш, да ги накараш да участват в часа, защото един час е пълноценен само тогава, когато има участие и на двете страни, и това е изключително отговорно.


Бихте ли искали да пожелаете нещо на нашия вестник?

На вестник "Елит", който започнахме на времето ние да издаваме, пожелавам още много години да бъде сред медийните елити, ако мога така да го нарека. Наскоро разбрах, че ние имаме по-дългогодишна история от вестник "24 часа", така че това, което пожелавам, е наистина достойно място сред медийния елит в България.


Зам.-министър Милена Дамянова „преподава” днес в силистренската ЕГ „Пейо Яворов”

Среща на френското аташе с ученици на ЕГ "Пейо Яворов" в Силистра

На 14.12.2011г. в Езикова гимназия „Пейо Яворов” се проведе среща с госпожа Стефани Дюмортие – аташе по сътрудничество в областта на френския език към Посолството на Франция – представителство – гр. Варна, и г-жа Бисера Коларова, отговорник за обучението във Франция към Френския институт. На възпитаниците на Езикова гимназия, изучаващи френския език като първи и втори чужд език, бе представена презентация за разнообразните възможностите, които предлага френското висше образование във Франция и в рамките на Франкофонските програми към висшите учебни заведения в България. Презентацията и последвалият я разговор открои значимите предимства на обучението във Франция. Кандидатстването след 2007 г. във висшите учебни заведения е без ограничения при избор на типа университет, както и в броя на университетите при кандидатстване, без ограничения за специалност. С членството на България в ЕС отпадна процедурата за предварителен прием (DAP) за българските кандидат-студенти и техните дипломи за средно образование, след успешно издържана матура по френски език, се приемат за вход в много от френските висши учебни заведения. В някои все пак се изисква френска диплома за ниво В2 ( например в Сорбоната). Българите могат да кандидатстват директно в избрания от тях френски университет при условие,че: - владеят френски на ниво, отговарящо на изискванията за избраната специалност; - имат добър успех както по френски език, така и по предметите, свързани с избраната специалност; - разполагат със средства за финансиране на престоя си във Франция. Тъй като в държавните университети на Франция няма такси за обучение, единствената такса, която ще се наложи да се плати, е тази за записване. Тя не надвишава 170- 200 евро. Такси за обучение има само за частните учебни заведения, които тръгват от 5000 евро на година и могат да стигат до 20 000 евро. За да заминете да следвате във Франция, трябва да предвидите 6000 евро за първата година от обучението си. Това е минималният бюд¬жет, който ще ви осигури скромен, но приличен начин на живот. В него се включват разходите за социално и здравно осигуряване, наем, храна, транспорт и т.н. Между 150 и 480 евро на месец излиза студентското общежитие, частните квартири са между 300 и 600 евро.. Могат да се ползват студентски общежития и да се получава социална стипендия след първата година от 380 до 500 евро, като критериите са доходите на родителите и разстоянието, на което живеят. През първата година, част от заплатената сума за наем се възстановява, а от втората до края на следването се възстановява 50% от наема на всеки студент. При желание за съчетаване на учене с работене, студентът има право за работа и получава временно разрешение за такава за девет месеца с възможност за удължаване. В хода на самата презентация се проследиха възможностите на висшето образование във Франция. От 2003г. френските университети започнаха реформа във висшето образование и преминаване към системата LMD с цел съгласуване на дипломите и програмите с тези на останалите европейски държави и улесняване мобилността на студентите. Тази система въвежда три нива на обучение Licence- Master-Doctorat. Първото ниво завършва с диплома за специалист Licence три години след края на средното образование. Ниво Licence дава право на студента да продължи по желание в master professionnel или master recherche, отговарящи на ниво магистър. Дипломата Master се получава след пет години обучение. Ниво Мaster recherchе дава възможност за ориентиране към изследователска дейност и подготовка на докторат. Дипломата Doctorat се получава след осем години обучение. Licence-Master-Doctorat са национални дипломи. Във Франция съществуват три типа висши учебни заведения: Университети Френските университети са държавни учебни заведения. Те приемат студенти, притежаващи френски bac или чуждестранна диплома за средно образование, даваща достъп до висшите учебни заведения в съответната държава. Университетите предлагат базови, технологични или професионално ориентирани програми за обучение. Специализирани висши училища и институти Те са държавни или частни учебни заведения с професионална ориентация в областите инженерни науки, архитектура, търговия и управление, писмен и устен превод, журналистика. Имат високи изисквания при подбора и приема на кандидатите. Les Grandes ?coles Сред висшите учебни заведения les Grandes ?coles заемат особено място и са специфично френски. Техните критерии за прием са високи и броят на приетите студенти е много по-малък от този в университетите. Освен инженери и мениджъри на високо ниво, те подготвят и специалисти в области като изкуство, литература и хуманитарни науки. За успешно представяне на конкурсите за прием в les Grandes ?coles е необходимо кандидатите да са преминали през така наречените подготвителни класове(classes pr?pas).Те са три категории: - икономически и търговски - литературни класове - научни класове. Ако сте приети в подготвителен клас перспективата е ясна: две години усърдна работа. Изпитите в края на втората година са трудни и в случай, че не ви приемат в Grande ?cole, има много други учебни заведения, в които да продължите обучението си. Процедурите за кандидатстване варират в зависимост от вида учебно заведение и от избраната специалност. По принцип се кандидатства директно в съответното учебно заведение. Отговорът за прием, независимо положителен или отрицателен, е валиден само за съответната университетска година. Кандидатстването във висши училища и институти със специфична насоченост, които приемат студенти чрез конкурс, изпит пред комисия или по документи, става чрез директно изпращане на досието в съответното учебно заведение. Все повече Grandes ?coles предлагат на чуждестранните студенти прием по диплома или чрез явяване на конкурс. И в двата случая е необходимо кандидатът да е завършил втора или трета година във висше учебно заведение в собствената страна. Интерес предизвика възможността за обучение в строго специализирани области, която води до скоростна реализация в работата и възможност за продължаване на обучението. Друга алтернатива, изключително привлекателна и реализуема, е поливалентното обучение в областта на политическите науки, медицината и архитектурата, което продължава три години, а в четвъртата година се специализира само една наука – тази, която за студента е желана и предизвикателна. Интересна и обещаваща перспектива за младите хора е обучението на френски език във франкофонските програми в България. Застъпени са специалности в разнообразни области, което предоставя възможности за сътрудничество и обмен между българските и френски университети : - Франкофонска програма Електроинженерство и информатика - Технически университет София - Франкофонска програма Индустриална химия - Химикотехнологичен и металургичин университет София - Франкофонска програма Политически науки -Нов Български Университет (НБУ) - Франкофонска програма Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството - Нов Български Университет (НБУ)/Албена - Франкофонска програма Икономика и стопанско управление - Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Франкофонски Институт за Администрация и Управление (IFAG) Завършилите висшето си образование по тези програми получават българска и френска диплома, което е едно блестящо начало за успешна кариера в национален и международен контекст. В края на срещата госпожа Стефани Дюмортие изрази увереността си, че учениците изучаващи френски език от Езикова гимназия „Пейо Яворов” имат богата палитра от възможности за продължаване на образованието си при пълноценна подготовка и оптимално използване на учебния потенциал. Тя дари на училищната библиотека информационни брошури и учебни помагала за подготовка за френска диплома В2 и гарантира, че ще оказва съдействие за развитието на обучението по френски език и неговото утвърждаване.