ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ В МЕДИИТЕ

Среща на френското аташе с ученици на ЕГ "Пейо Яворов" в Силистра

На 14.12.2011г. в Езикова гимназия „Пейо Яворов” се проведе среща с госпожа Стефани Дюмортие – аташе по сътрудничество в областта на френския език към Посолството на Франция – представителство – гр. Варна, и г-жа Бисера Коларова, отговорник за обучението във Франция към Френския институт. На възпитаниците на Езикова гимназия, изучаващи френския език като първи и втори чужд език, бе представена презентация за разнообразните възможностите, които предлага френското висше образование във Франция и в рамките на Франкофонските програми към висшите учебни заведения в България. Презентацията и последвалият я разговор открои значимите предимства на обучението във Франция. Кандидатстването след 2007 г. във висшите учебни заведения е без ограничения при избор на типа университет, както и в броя на университетите при кандидатстване, без ограничения за специалност. С членството на България в ЕС отпадна процедурата за предварителен прием (DAP) за българските кандидат-студенти и техните дипломи за средно образование, след успешно издържана матура по френски език, се приемат за вход в много от френските висши учебни заведения. В някои все пак се изисква френска диплома за ниво В2 ( например в Сорбоната). Българите могат да кандидатстват директно в избрания от тях френски университет при условие,че: - владеят френски на ниво, отговарящо на изискванията за избраната специалност; - имат добър успех както по френски език, така и по предметите, свързани с избраната специалност; - разполагат със средства за финансиране на престоя си във Франция. Тъй като в държавните университети на Франция няма такси за обучение, единствената такса, която ще се наложи да се плати, е тази за записване. Тя не надвишава 170- 200 евро. Такси за обучение има само за частните учебни заведения, които тръгват от 5000 евро на година и могат да стигат до 20 000 евро. За да заминете да следвате във Франция, трябва да предвидите 6000 евро за първата година от обучението си. Това е минималният бюд¬жет, който ще ви осигури скромен, но приличен начин на живот. В него се включват разходите за социално и здравно осигуряване, наем, храна, транспорт и т.н. Между 150 и 480 евро на месец излиза студентското общежитие, частните квартири са между 300 и 600 евро.. Могат да се ползват студентски общежития и да се получава социална стипендия след първата година от 380 до 500 евро, като критериите са доходите на родителите и разстоянието, на което живеят. През първата година, част от заплатената сума за наем се възстановява, а от втората до края на следването се възстановява 50% от наема на всеки студент. При желание за съчетаване на учене с работене, студентът има право за работа и получава временно разрешение за такава за девет месеца с възможност за удължаване. В хода на самата презентация се проследиха възможностите на висшето образование във Франция. От 2003г. френските университети започнаха реформа във висшето образование и преминаване към системата LMD с цел съгласуване на дипломите и програмите с тези на останалите европейски държави и улесняване мобилността на студентите. Тази система въвежда три нива на обучение Licence- Master-Doctorat. Първото ниво завършва с диплома за специалист Licence три години след края на средното образование. Ниво Licence дава право на студента да продължи по желание в master professionnel или master recherche, отговарящи на ниво магистър. Дипломата Master се получава след пет години обучение. Ниво Мaster recherchе дава възможност за ориентиране към изследователска дейност и подготовка на докторат. Дипломата Doctorat се получава след осем години обучение. Licence-Master-Doctorat са национални дипломи. Във Франция съществуват три типа висши учебни заведения: Университети Френските университети са държавни учебни заведения. Те приемат студенти, притежаващи френски bac или чуждестранна диплома за средно образование, даваща достъп до висшите учебни заведения в съответната държава. Университетите предлагат базови, технологични или професионално ориентирани програми за обучение. Специализирани висши училища и институти Те са държавни или частни учебни заведения с професионална ориентация в областите инженерни науки, архитектура, търговия и управление, писмен и устен превод, журналистика. Имат високи изисквания при подбора и приема на кандидатите. Les Grandes ?coles Сред висшите учебни заведения les Grandes ?coles заемат особено място и са специфично френски. Техните критерии за прием са високи и броят на приетите студенти е много по-малък от този в университетите. Освен инженери и мениджъри на високо ниво, те подготвят и специалисти в области като изкуство, литература и хуманитарни науки. За успешно представяне на конкурсите за прием в les Grandes ?coles е необходимо кандидатите да са преминали през така наречените подготвителни класове(classes pr?pas).Те са три категории: - икономически и търговски - литературни класове - научни класове. Ако сте приети в подготвителен клас перспективата е ясна: две години усърдна работа. Изпитите в края на втората година са трудни и в случай, че не ви приемат в Grande ?cole, има много други учебни заведения, в които да продължите обучението си. Процедурите за кандидатстване варират в зависимост от вида учебно заведение и от избраната специалност. По принцип се кандидатства директно в съответното учебно заведение. Отговорът за прием, независимо положителен или отрицателен, е валиден само за съответната университетска година. Кандидатстването във висши училища и институти със специфична насоченост, които приемат студенти чрез конкурс, изпит пред комисия или по документи, става чрез директно изпращане на досието в съответното учебно заведение. Все повече Grandes ?coles предлагат на чуждестранните студенти прием по диплома или чрез явяване на конкурс. И в двата случая е необходимо кандидатът да е завършил втора или трета година във висше учебно заведение в собствената страна. Интерес предизвика възможността за обучение в строго специализирани области, която води до скоростна реализация в работата и възможност за продължаване на обучението. Друга алтернатива, изключително привлекателна и реализуема, е поливалентното обучение в областта на политическите науки, медицината и архитектурата, което продължава три години, а в четвъртата година се специализира само една наука – тази, която за студента е желана и предизвикателна. Интересна и обещаваща перспектива за младите хора е обучението на френски език във франкофонските програми в България. Застъпени са специалности в разнообразни области, което предоставя възможности за сътрудничество и обмен между българските и френски университети : - Франкофонска програма Електроинженерство и информатика - Технически университет София - Франкофонска програма Индустриална химия - Химикотехнологичен и металургичин университет София - Франкофонска програма Политически науки -Нов Български Университет (НБУ) - Франкофонска програма Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството - Нов Български Университет (НБУ)/Албена - Франкофонска програма Икономика и стопанско управление - Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Франкофонски Институт за Администрация и Управление (IFAG) Завършилите висшето си образование по тези програми получават българска и френска диплома, което е едно блестящо начало за успешна кариера в национален и международен контекст. В края на срещата госпожа Стефани Дюмортие изрази увереността си, че учениците изучаващи френски език от Езикова гимназия „Пейо Яворов” имат богата палитра от възможности за продължаване на образованието си при пълноценна подготовка и оптимално използване на учебния потенциал. Тя дари на училищната библиотека информационни брошури и учебни помагала за подготовка за френска диплома В2 и гарантира, че ще оказва съдействие за развитието на обучението по френски език и неговото утвърждаване.

Едно вдъхновение...
Фотографията

„Не правим снимката просто с фотоапарата; влагаме в нея книгите, които сме чели, филмите, които сме гледали, музиката, която сме слушали, хората, които сме обичали.”
Ансел Адамс, американски фотограф

Фотографията, уважаеми читатели, е „рисуване със светлина”. Фотографията е силата да показваш на хората света, който не виждат. Предлагам ви заедно да се потопим в света на това изкуство, поглеждайки през „обектива” на двама млади и амбициозни фотографи, с които имах възможността да се срещна и да проведа интервю – Ася и Ани от 12.Б клас.

- Ася, искам първо да те попитам как се открихте с Ани?

- Не съм я познавала преди да дойде в нашия клас. Само съм разглеждала нейни снимки в различни сайтове. След като се измести в нашия клас, веднъж се появи с фотоапарата си и аз проявих интерес.

- Защо избра да се занимаваш точно с фотография?

- Всички обичат да се снимат, но аз започнах да имам по-различно виждане за самата фотография и тогава разбрах, че именно в това поприще искам да се изявявам.

- Какво е фотографията за теб?

- Начин да покажа себе си по един различен начин. Не с думи, а с една снимка, с един момент.

- Според теб, какво дава фотографията на хората?

- Усмивки, плач. Емоция.

- С какво можеш да сравниш фотографията?

- Един единствен запечатан момент, а може да въздейства толкова много. Аз друго подобно нещо не знам.

- Кой е любимият ви вид фотография?

- Портретната фотография. Мисля, че най-хубаво е да снимаш човека. Да погледнеш в нечии очи на снимка е много по-завладяващо. Можеш да покажеш много повече.

- Какво е отношението на околните към вас?

- „Снимай ме! Снимай ме!” Е, има и „Не ме снимай! Не ме снимай! ” Веднъж дори щяха да ми счупят апарата. Има и хора, които ни подценяват. Но надявам се после да сме променили първоначалното им впечатление към по-добро, защото за нас това не е просто щракане на посоки.

- Кое е най-необичайното нещо, което си снимала?

- Мисля, че най-необичайното нещо за снимане, е когато се снимаме с Анито една друга – тя снима мен, а аз –нея. Веднъж пък се снимахме като си лепим бисквити, шоколади, близалки по лицето. Нямате си представа, колко е трудно да се задържи една бисквита на лицето ти. В тази връзка един съвет – не си купувайте тежки бисквити.

- Кои са основните мотиви и теми, които присъстват в твоите снимки?

- Различното. Нещо, невиждано досега, или нещо, възприето от теб по различен начин.

- Миналата учебна година – на 27.07.11 г., имахте изложба в РБ „Партенийй Павлович”. Разкажете ни повече за нея.

- Особено от началото емоцията беше голяма. Никой не знаеше какви снимки ще включи и бяхме в пълен шок. Аз лично бях в голяма паника. Дори в последния момент реших да включа и свои автопортрети. Изложбата беше шанс да покажем развитието си.

- Един от клубовете в ЕГ „Пейо Яворов”, които започват от тази година, е за фотография. Вие ще го водите. Какви са идеите ви?

- Имаме идеи, но преди това ще се допитаме до хората, защото искаме да правим това, от което всеки ще извлече полза и ще му се наслаждава.

- Какви качества трябва да притежава един фотограф?

- Да е различен, да се научи да носи апарата със себе си, за да не изпуска моментите.

- Кое е различното, което виждате през вашия обектив?

- Вие виждате всичко купом, един хаос от обекти. Фотографът си подбира един обект от този хаос, пресъздава по свой начин и така го виждат и другите и чак тогава си дават сметка, че този един заснет елемент от цялото всъщност съществува.

- Кое е най-ценното, на което ви научи и все още ви учи фотографията?

- Очите да са на фокус.

- Откъде един млад човек като вас черпи вдъхновение?

- Откъде ли не! Понякога трудно, понякога те връхлита. Така дори един път изведнъж ни хрумна да направим фотосесия по „Снежанка и седемте джуджета”. Снимките станаха страхотни, но понеже беше зима, на цената на какво измръзване...

- Опиши себе си с три думи.

- Критична към себе си; обичам да мечтая; оптимист.

- Опиши Анито с три думи.

- Много идейна; много амбициозна; страхотен модел – много съм доволна от нея.

- Какво друго искате да снимате?

- Искам да снимам всичко на едно място. Представяте ли си го?

- Какво бихте посъветвали бъдещите ни фотографи?

- Не зарязвайте идеите си. Показвайте, че сте различни. В това е красивото. Апаратът няма значение, важно е първо да имаш сърце и виждане. Светът има нужда от нас.

- Довърши изреченията:

 • Най-лесното за снимане – Анито, хората с желание.
 • Най-изнервящото и най-опасно за снимане – абитуриентските балове.
 • Истинската снимка е истинска емоция.

Кое е първото, което ти хрумва като чуеш:

 • Снимка – емоция.
 • Обектив – леща.
 • Фотоапарат – копче за снимане.
 • Идеалното място за снимане – просторното.
 • Негатив – черно-бял.

- Ани, а ти как откри Ася?

- След като разбрахме, че и двете имаме фотоапарати започнахме постоянно да си говорим за фотография. Първата ни фотосесия беше една много откачена – стил „ретро”. Така започнахме да снимаме заедно и да си споделяме идеи .

- Защо точно фотография, а нещо нещо друго?

- Отдавна разбрах, че снимането ми е страст и много ми харесва. И преди година, когато ми купиха фотоапарат, вече имах възможност да да се изявявам като фотограф, да правя това, което харесвам. И разбрах, че това е най-голямото ми хоби, а може би и дарба.”

- Какво означава фотографията за теб?

- Когато родителите ми ми купиха фотоапарата – тук много им благодаря, като че ли намерих една част от себе си, имах шанс да се опозная по-добре.

- Какво дава фотографията на хората?

- Емоция най-вече. И спомени, много спомени и се радвам, че ние с Ася им помагаме да запечатат част от живота си.

- С какво можеш да сравниш фотографията?

- Може би тя е несравнима. Тя е снимка от теб самия. Тя е спомен.

- Кой е любимият ви вид фотография?

- Първоначално харесвахме едно, после друго. Разбрах, че на мен най-много ми допада социалната фотография. Хората. Но обичам да ги снимам в тяхната обикновена и непринудена обстановка. Въобще всичко да е нейчъръл. Обичам да снимам много и деца.

- Как ви възприемат околните като фотографи?

- Много хора, които ме познават, казват „О, Анито ще дойде да снима, тя има голям фотоапарат.” И ме викат на разни места да снимам, защото имам голям фотоапарат. А всъщност не фотоапаратът е голям – обективът, обективът е голям (допълва Ася).

- Кое е най-необичайното място, на което си снимала?

- Снимала съм на детски празници. Ходила съм и в близките села, където хората водят много труден живот. Беше интересно, как те ме канеха да снимам в къщите им.

- Кои мотиви и теми ангажират основно твоите снимки?

- Необичайното най-вече. Това, което хората не са имали смелост да снимат.

- Кажи ни нещо повече за вашата изложба на 27.07.11 г. в РБ „Партений Повлович”?

- Изложбата беше замислена още в началото, когато започнахме курса. Относно подготовката – ходиш сам да си слагаш снимките, стъкла падат, чупят се, режеш се. Тръпката е голяма. Отделяли сме часове, за да изберем само една снимка. За първи път показвах по подобен начин свои снимки. Радвам се, че можах да покажа себе си.

- Един от клубовете в ЕГ „Пейо Яворов”, които започват от тази година, е за фотография. Вие ще го водите. Какви са идеите ви?

- Искаме най-вече, тези, които ще се запишат в клуба, да се забавляват, да се чувстват свободно. И много ще снимаме. В училишето ни има много талантливи деца. Има и много хубави модели. Елате при нас – ще бъде страхотно. :)

- Какви качества трябва да притежава един фотограф?

- Да носи нетрадиционното в себе си, да изгради свое виждане, свой стил, да е креативен, да не се страхува, да предразполага, да улавя момента.

- Кое е различното, което виждате през вашия обектив?

- Например тълпата. Фотографът ще забележи само един човек и ще иска да снима само него. От всичко, което те заобикаля, избираш едно нещо и искаш да го направиш специално, да го направиш на снимка.

- Кое е най-ценното, на което ви научи и все още ви учи фотографията?

- На общуване, смелост, организираност, преценка, самоизразяване.

- Откъде един млад човек като вас черпи вдъхновение?

- От курса, на който ходихме, се научихме да гледаме много снимки от професионални фотографи. Това ни учеше, развиваше, вдъхновяваше.

- Опиши се с три думи.

- Енергична; обичам всичко да се случва, както искам; обичам да се усъвършенствам.

- Опиши Ася с три думи.

- Вижда нещата по свой начин; много претенциозен фотограф и модел; има усет.

- Какво друго искате да снимате?

- Искам да пътувам и да снимам на много различни места.

- Какво бихте посъветвали бъдещите ни фотографи?

- Снимайте това, което искате и както искате, без да се страхувате. Експериментирайте – със себе си, със снимките си.

- Довърши изреченията:

 • Най-трудното за снимане – изкуствените хора.
 • Най-приятното за снимане – пейзажите.
 • Истинската снимка провокира, възхищава, въздейства.

- Кое е първото, което ти хрумва като чуеш:

 • Снимка – спомен.
 • Обектив – голям.
 • Фотоапарат – Nikon.
 • Идеалното място за снимане – в ума ни.
 • Негатив – труден за изкарване.

А сега, мисля, че това, което ни остава, е да хванем фотоапаратите си и да започнем да снимаме, защото на света има толкова много места и моменти, които са наредени и само чакат да бъдат заснети. Защо да не сме ние тези, които ще ги заснемат!

Коледният дух в училище ли?
/Следколедно …/