ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ В МЕДИИТЕ

На границата на мистиката и науката – учител в ЦЕРН

На организираната от Министерството на образованието и науката и Европейския център за атомни изследвания (ЦЕРН) образователна програма за учители по физика в гр.Женева, Швейцария участник от гр.Силистра бе г-жа Маргарита Ботева – преподавател по Физика и астрономия в Езикова гимназия „П.Яворов”. Тя споделя, че за нея това е била уникална възможност да се озове в най-голямата научна лаборатория в света, да се докосне до тайната на Големия взрив, търсене на божествената частица HIGS и други явления, на границата на мистиката и науката. По време на посещенията българските учители са били придружавани и от български учени, като са имали и възможност на място да чуят допълнителна информация и да се убедят в уникални технологии и изключителни постижения. В най-тясна връзка с практическата работа на преподавателите е било посещението в учителската лаборатория, която разполага с най-съвременно оборудване, включително възможност за видео-конферентна връзка и позволява провеждането на 5 вида училищни експеримента: катодно-лъчева тръба; експеримент на Томпсън; дифракция на електрона; фотоелектричен ефект и електронен резонанс. В резултат на участието си в образователната програма г-жа Ботева има възможността да предложи на възпитаниците на ЕГ „П.Яворов” да осъществят такава видео-конферентна връзка с учените от ЦЕРН, чрез която ще обогатят знанията си в сферата на елементарните частици и ускорители.

Покорени върхове

Завърши организираният от Българска асоциация по четене конкурс по програмата “Обучение на ученици в САЩ и Великобритания” за учебната 2012/2013 година. Сред достигналите финален етап и класирали се достойно има и двама представители на град Силистра. Поздравления за отличното представяне на Иван Павлов от 10б клас и Анатоли Димитров от 10а клас в ЕГ „П.Яворов“, които доказаха своите възможности сред множеството кандидати от училища в цялата страна и представиха отлично своята гимназия. Двамата стипендианти ще се обучават по програмите НМС, Великобритания и ASSIST, САЩ. Специални поздравления и за преподавателския екип, подготвил чудесните кандидати.

Иван Иванов от XIIв клас, възпитаник на Езикова гимназия „Пейо Яворов” – гр.Силистра е тазгодишния стипендиант на Фондация „Америка за България” в раздел „Хуманитарни науки”. Всяка учебна година, като гаранция за успешното бъдеще на страната, фондацията отпуска стипендии на учащи се, доказали своите знания и компетенции в различни области на образователната сфера в България.

Иван Иванов, също така, получи и стипендия по проект "1000 стипендии" на фондация "Комунитас" със специалност история. Комисията от фондацията реши ученика да получи поощрителна стипендия и през учебната 2011/2012 да е стипендиант по проекта, което му дава право на консултации с преподавателя от НГДЕК Емил Джасим, участие във форума на проекта и 200 лева за закупуване на книги и друга литература, свързана с обучението му в гимназията.

Ученици от Езикова гимназия П. Яворов представят България в международен проект

В организирания от няколко немски институции (Външно министерство, Гьоте – институт, PAD, DAAD, ZfA и PASCH) интернационален двугодишен проект „Дунавът ни свързва” взеха участие трима единадесетокласници от DSD-групата с немски език в ЕГ „Пейо Яворов”. Своята работа по проекта си „Биосферен резерват Сребърна” Вяра Добрева, Силвия Иванова и Диан Димитров започнаха миналата учебна година под ръководството на учителката си г-жа Нели Димитрова и със съдействието на старши асистент г-жа Веселка Цавкова. Техният проект заедно с проектите на още 13 училища от различни страни бе одобрен от предложените 50 проекта и те ще продължат своята работа, но този път съвместно с младежи от Румъния и Унгария. Учениците и г-жа Нели Георгиева взеха участие в I-я етап на този международен проект, където отделните проекти бяха обединени в 4 големи групи: Обичаи, Миграция, Екология и Археология, занимаващи се тематично с различни особености на Дунавския регион и неговото население. В големия проект „Дунавът ни свързва” участват ученици от България, Украйна, Молдова, Румъния, Сърбия, Унгария, Хърватска, Словакия и Германия. Първият етап се проведе в Обермархтал, Германия, където се състоя презентацията на отделните проекти. Учениците и техните ръководители се запознаха лично и начертаха следващите цели и етапи. Втората им среща се предвижда да бъде през 2012 г. в Белград, Сърбия.