ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ В МЕДИИТЕ

Докосване до екзопланети

През м. ноември 2011г. Яница Венелинова Костадинова от ЕГ „Пейо Яворов”, гр. Силистра бе наградена на Националния конкурс "Космосът - настояще и бъдеще на човечеството" на фондация „Еврика”, в раздел „Графични произведения, създадени с помощта на компютър – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби” за своята „компютърна презентация и игра-пъзел „Екзопланети”. Патрон на конкурса е българския космонафт Георги Иванов, от който тя получи личен автограф. Фондация „Еврика” подкрепя проекти на талантливи български деца и младежи в областа на науката, техниката и предприемачеството, насърчава обучението и специализацията, стимулира разширяване на младежкото международно научно и техническо сътрудничество.

На границата на мистиката и науката – учител в ЦЕРН

На организираната от Министерството на образованието и науката и Европейския център за атомни изследвания (ЦЕРН) образователна програма за учители по физика в гр.Женева, Швейцария участник от гр.Силистра бе г-жа Маргарита Ботева – преподавател по Физика и астрономия в Езикова гимназия „П.Яворов”. Тя споделя, че за нея това е била уникална възможност да се озове в най-голямата научна лаборатория в света, да се докосне до тайната на Големия взрив, търсене на божествената частица HIGS и други явления, на границата на мистиката и науката. По време на посещенията българските учители са били придружавани и от български учени, като са имали и възможност на място да чуят допълнителна информация и да се убедят в уникални технологии и изключителни постижения. В най-тясна връзка с практическата работа на преподавателите е било посещението в учителската лаборатория, която разполага с най-съвременно оборудване, включително възможност за видео-конферентна връзка и позволява провеждането на 5 вида училищни експеримента: катодно-лъчева тръба; експеримент на Томпсън; дифракция на електрона; фотоелектричен ефект и електронен резонанс. В резултат на участието си в образователната програма г-жа Ботева има възможността да предложи на възпитаниците на ЕГ „П.Яворов” да осъществят такава видео-конферентна връзка с учените от ЦЕРН, чрез която ще обогатят знанията си в сферата на елементарните частици и ускорители.

Покорени върхове

Завърши организираният от Българска асоциация по четене конкурс по програмата “Обучение на ученици в САЩ и Великобритания” за учебната 2012/2013 година. Сред достигналите финален етап и класирали се достойно има и двама представители на град Силистра. Поздравления за отличното представяне на Иван Павлов от 10б клас и Анатоли Димитров от 10а клас в ЕГ „П.Яворов“, които доказаха своите възможности сред множеството кандидати от училища в цялата страна и представиха отлично своята гимназия. Двамата стипендианти ще се обучават по програмите НМС, Великобритания и ASSIST, САЩ. Специални поздравления и за преподавателския екип, подготвил чудесните кандидати.

Иван Иванов от XIIв клас, възпитаник на Езикова гимназия „Пейо Яворов” – гр.Силистра е тазгодишния стипендиант на Фондация „Америка за България” в раздел „Хуманитарни науки”. Всяка учебна година, като гаранция за успешното бъдеще на страната, фондацията отпуска стипендии на учащи се, доказали своите знания и компетенции в различни области на образователната сфера в България.

Иван Иванов, също така, получи и стипендия по проект "1000 стипендии" на фондация "Комунитас" със специалност история. Комисията от фондацията реши ученика да получи поощрителна стипендия и през учебната 2011/2012 да е стипендиант по проекта, което му дава право на консултации с преподавателя от НГДЕК Емил Джасим, участие във форума на проекта и 200 лева за закупуване на книги и друга литература, свързана с обучението му в гимназията.