Новини

Наше момиче пренася опит от ЕГ в Лондон

Ива Драганова е млада и ентусиазирана, пълна с енергия млада дама, възпитаничка на Leeds Beckett University I degree, където следва амбициозната специалност Международни отношения и глобално развитие. С много хъс и желание за работа, тя пристигна в Езикова гимназия „Пейо Яворов“, за да изпълни своя доброволчески стаж по програма, зададена от висшето учебно заведение в Англия, в което се обучава. – Здравей, Ива! Пред възможностите, които си имала за стаж и са ти били предоставени, как се спря в избора си на Езикова гимназия? –Преди всичко избрах да проведа стажа си, който е на доброволни начала, в България, защото съм родена тук и искам да дам моя принос и труд за родината. Освен това нямам често възможността да се връщам в родното си място и това беше шанс да прекарам известно подарено време с близките ми хора. Не се колебах в избора си на училище– Езикова гимназия „Пейо Яворов“ е престижно и амбициозно учебно заведение, и с радост приех предизвикателството да бъда стажант–учител. –С какви очаквания прекрачи прага на гимназията? –Не мога да кажа, че съм имала конкретни очаквания. Но няма да преувелича, че съм изключително впечатлена и много приятно изненадана от високото ниво на владеене на английски език на учениците в гимназията. Имах възможността да работя в 8 и 11 клас, и ще пазя чудесни впечатления от лекотата, с която възпитаниците общуват на езика и задълбочените им познания. Неслучайно ЕГ е сред най-елитните училища, предоставящи солидна езикова подготовка. Благодарна съм за безрезервната подкрепа на г-жа Маргарита Колева , която беше до мен през цялото време и за опита, който имах възможност да споделя и почерпя от нея. Това е много ценно и важно за мен. Дължа благодарност и на г-жа Анета Атанасова за съвместната ни работа и ценните насоки. –С какви чувства и впечатления си тръгваш след успешното приключване на стажа ти? –Щастлива съм от факта, че срещнах много нови, млади, амбициозни млади хора. Обмених опит с удоволствие и с колегите стажанти в гимназията. Отчитам с гордост колко иновативно, модерно и много по-ефективно е обучението по чужд език, сравнено с предишния ми опит. Благодарна съм за предоставения шанс да обогатя представите си и да работя съвместно с опитни и елитни преподаватели в иновативна среда. Целият престой в ЕГ беше незабравим, но със сигурност няма да забравя последния си ден, който съвпадна с деня на изпращане на випуска в гимназията. Облечените в национални носии зрелостници, ме изпълниха с гордост и патриотично чувство, и ще пазя този свиден момент, който ще ме топли, когато ще бъда далеч от родината.