Новини

Вдъхновение и обучение

На 9.11.2017 г. ЕГ „П. Яворов” бе домакин на обучителен семинар за учители по БЕЛ от областта, организиран от старши експерт Анета Ненова в РУО Силистра и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. За целите на обучението се проведе открит урок по литература с учениците от ХІб клас. Техен преподавател в нетрадиционния урок бе проф. Радослав Радев, преподавател по възрожденска литература във ВТУ. Учениците бяха предизвикани да тълкуват Ботевите публицистични текстове чрез словесни формули, художествени детайли, необичайни сравнения с цел развиване на функционалната грамотност. Единадесетокласниците демонстрираха своите отлични умения да интерпретират факти и да дискутират хуманитарни проблеми, с което заслужиха високите оценки за качествено проведения семинар на проф. Радев и гостуващите учители.