Новини

Програма "Нашите пари" - програма на Visa Practical Money Skills for Life

Учениците от ЕГ "П. Яворов" са единствените от област Силистра, коитo ще се обучават по програма "Нашите пари" - програма на Visa Practical Money Skills for Life - Практически финансови умения за цял живот. Финансова грамотност ще се преподава на ученици от IX до XII клас в 50 училища в различни български градове през учебната 2017/2018 година. Проектът е инициатива на картовия оператор Visa, съфинансиран от българските търговски банки. "Ние вече три години работим и се подготвяме по този проект. Вярваме, че финансово по-грамотните хора ще бъдат и по-добри клиенти на финансовите институции", сподели Красимира Райчева, мениджър на Visa за България.