Новини

Среща на различни поколения от общността на Езикова гимназия

Добро стечение на обстоятелствата събра в часовете по английски език в 9а клас вчера, 12 март, представители на различни поколения от общността на Езикова гимназия. Спонтанно организираната среща се състоя между гостуващи седмокласници от ОУ „Отец Паисий“ по инициативата „Ученик на ЕГ за един ден“, деветокласниците с профил английски език, Мартин Димитров – бивш възпитаник на ЕГ, Паркър Смайт – доброволец асистент-учител в ЕГ, и Кремена Радоева – старши учител в училището. Темата на урока беше свързана с необходимостта от ефективна комуникация в съвременния живот. В първия учебен час Паркър Смайт представи презентация на тема: „Как да влияем на хората и да печелим приятели“ по едноименната книга на Дейл Карнеги. Учениците участваха в практическо упражнение по междуличностна комуникация, демонстриращо една от техниките в стратегията. В задачата бяха въвлечени и седмокласниците, които работиха на български език. В следващия учебен час под формата на презентация и беседа на английски език Мартин Димитров разисква с учениците смисъла на понятието „Комуникация“, както и необходимостта от ефективна такава в междукултурното общуване в днешния глобализиран свят. Опитът си по тази тема той черпи от образователните етапи, през които е преминал до сега след завършването на ЕГ. Мартин е Бакалавър по „Международни отношения“ УНСС, предстои му дипломиране, магистърска степен по „Международни бизнес комуникации“ НБУ, завършил е Школа по актьорство към НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и като част от европейската програма „Еразъм+“ е изучавал специалността „Комуникации и маркетинг“ в университета Лийдс Бекет, Великобритания. През 2017 издава сборник стихове и разкази „Следи от цвят“. Дискусията имаше и за цел да даде повече информация по темата като част от професионалното ориентиране на учениците. Учебният час приключи с думите на Мартин: „Важно е да си поставяте предизвикателства постоянно, макар и малки. Това ще ви научи да приемате случващото се в живота именно като вълнуващо предизвикателство, а не като непосилна трудност.“