Новини

ЕГ училище-домакин на Националното състезание за Речеви и комуникативни умения на английски език

На 09.11.2019 година ЕГ „Пейо Яворов“ бе училище-домакин на Националното състезание за Речеви и комуникативни умения на английски език, организирано от РУО-Силистра при МОН. Мото на състезанието бе Thinking out of the box – the Future of Cities – trends, challenges and solutions from an environmental perspective (Мислене извън кутията – бъдещето на градовете от екологична гледна точка). 46-те явили се ученици на национален кръг показаха задълбочена предварителна подготовка по темата и блестящи ораторски и презентационни умения на английски език пред националното жури. Състезателният ден стартира в 08:45 часа в ЕГ с приветствие от началника на РУО – Силистра, гл. експерт по английски език при МОН и с инструктаж за всички участници от ст. експерт по чужд език и по майчин език при РУО - Силистра. Един от двамата представители на областта в националния кръг на състезанието бе Георги Статев – ученик от 8.клас в ЕГ. Ученици от училището асистираха и участваха във всички творчески дейности при провеждането на състезанието. Това не остана незабелязано – всички гости бяха очаровани от таланта и представителността на яворовци, както и впечатлени от учебната среда, в която чертаят бъдещето си.