Новини

Яворовци за Франция: култура, изтънченост и финес

В периода 03.11.2019 – 09.11.2019 г. се осъществи първата мобилност по програма „Еразъм +“, проект „Clichés et préjugés : œuvrons pour vivre ensemble de manière respectueuse et tolérante“ - „Клишета и предразсъдъци - да живеем заедно почтително и толерантно. Ученици от 10. и 11. клас на Езикова гимназия „Пейо Яворов“ прекараха една седмица в град Косад, Франция. За престоя си там, те бяха настанени във френски семейства и имаха възможност да опознаят техните култура, бит, ежедневие и навици. За краткото време прекарано в домовете на французите учениците споделиха, че са впечатлени от проявеното гостоприемство и приятелско отношение към тях - „невероятни хора с добри и отворени сърца, накараха ни да се почувстваме част от тяхното семейството…“. Заедно с ученици от гимназиите партньори от Франция, Австрия и Италия, възпитаниците на Гимназията участваха в различни ателиета: театър, кръгла маса, проучване, видео и приложни изкуства. Основната тема, която разгледаха, дискутираха и проучваха учениците бе хомофобията и дискриминацията спрямо хората с различна сексуална ориентация. Задачата им беше да откроят клишетата и предразсъдъците на обществото спрямо това. Заредени с много положителни чувства и ентусиазъм, Яворовци активно се включиха във всички дейности, като най-вълнуващо за тях беше проучването, което направиха като интервюираха жители на град Косад. Учениците не пропуснаха и възможността да посетят интересни административни сгради - кметството в Косад, бюрото по заетостта, туристическа агенция и други атрактивни за тях места. По време на престоя си във Франция те посетиха музея на Тулуз Лотрек, катедралата „Сент- Сесил“ в Алби и музея на съвременното изкуство в град Тулуза. На въпроса кое ги е впечатлило най-много, учениците изразиха своето възхищение от невероятната чистота по улиците на френските градове, архитектурата на сградите и приветливите и усмихнати лица на французите. Незабравимата седмица приключи с обобщаване на резултатите от работата на участниците в ателиетата, а сред гостите на заключителната среща бяха кметът на град Косад и представител на Академията в град Тулуза.
Проектът е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.