Новини

ВАЖНО!

На основание Заповед № РД-01-10 от 28.01.2020 на директора на РЗИ - Силистра, като превантивна мярка в условията на нарастващата епидемична заболеваемост на територията на област Силистра, се преустановяват учебните занятия в държавните и общинските училища на област Силистра, за периода от 29.01.2020 до 5.02.2020г.