Новини

Какво трябва да знаете за първия учебен ден?

Уважаеми ученици, учители и родители,

Предстои ни откриване на новата учебна година в условията на необичайна обстановка. Екипът на ЕГ е решен да запази този ден в календара на празниците на училището и макар че ще е различен, да съхрани от него най-важното и стойностното - това, че на този ден сме отново заедно. Събира се общността на Езикова гимназия, за да приеме новите си членове. Събира се за ново начало и нови предизвикателства. Тази година пред нас стои отговорната задача да покажем как разстоянията и ограниченията не могат да попречат да се случи срещата ни. Да дадем първия за годината урок на нашите ученици за извънредните ситуации, реда, дисциплината и общуването между хората. Да им заявим, че общуването има много лица и то се случва на нива, далечни от изискването за безопасно отстояние.

Очаква ни един различен първи учебен ден, който ще съхрани най-силните страни на семейството на Езикова гимназия, но и ще спази всички изисквания за здравословна среда. Молим Ви да прочетете и спазвате указанията, които ще бъдат публикувани във виртуалните класни стаи от класните ръководители. Те са обмислени така, че да осигурят Вашата безопасност и в същото време да създадат празнично настроение. Нека да се концентрираме върху хубавите страни на предизвикателствата, които ще срещнем. Върху онези, които ще ни покажат кои са истинските неща и стойности в живота. Пречките нямат физически измерения, а границите са за умните хора. Заедно ще се учим и тази година, че общуването не зависи от разстоянията. Вярваме, че ще обсъдите и осмислите с Вашите родители предписанията както за първия учебен ден, така и за организацията на учебната година. Знайте, че те са направени не за да ни ограничават, а за да ни пазят.

Какво трябва да знаете за първия учебен ден?
На 15.09 очакваме всички ученици в 8:40ч. пред главния вход на училището. Останалото ще разберетe, като надникнете във виртуалните си класни стаи.

1.План за организация на дейностите в условия на пандемия от COVID19 и противоепидемични мерки;
2.Приложение1;
3. Приложение 2;