Новини

Специална награда за постижения в педагогическата практика в културно - образователна област „Чужди езици”

в навечерието на Деня на Кирил и Методий получи Веселина Кулчева - преподавател по английски език в ЕГ "Пейо Яворов".