Новини

15.09.2020 година

Тук сме!
Хубаво е да сме тук.
Хубаво е да знаем, че няма раздяла, която да разделя, ако оставаме заедно в мислите и умовете си.
Няма раздяла, която да ни разделя, когато ценим това, което имаме.
И когато още хора тръгват, за да споделят пътя ни.
Вече сме заедно! И ние тук, заедно, прекрачваме прага на Езикова гимназия усмихнато.
На добър час, скъпи учители и ученици!