Новини

Европейски ден на езиците в Езикова гимназия

Езиците са начин да изразиш себе си, своята индивидуалност, да мислиш, разсъждаваш, обогатяваш света около теб, да прощаваш, благодариш, да си спомняш и да оставиш спомен след себе си, да запазиш единството и да разшириш многообразието. Езиците могат да бъдат една дума, една мисъл и цял един необозрим свят. Какво са езиците в съвременния свят, защо са различни и същевременно близки, защо да ги учим, на какво ни учат те? Това са част от въпросите, които днес учещите в Езикова гимназия поставиха пред себе си и своите учители, отбелязвайки за поредна година Европейския ден на езиците. Тази година – по-скромно, в рамките на едно междучасие, между проветряването и дезинфекцирането на класните стаи. Но както всяка година с много хъс и настървение в преодоляването на нови езици. И както винаги – със слово, песен и танц. Сами си бяхме възторжена публика, трогнаха ни аплодисментите на малките от съседната детска градина, зарадваха ни минувачите, спрели да попитат, какво се случва. Днес беше денят, в който успешно издържалите изпитите по английски език получиха сертификатите си. И посланието на организаторите от 11 и 12 клас: Учете езици – с настървение, с любов, с търпение, с усърдие, с умение, с разум и сърце.