Новини

СЪОБЩЕНИЕ!

Заповед регламентираща преминаването в ОРЕС на 50% от паралелките в Езикова гимназия, считано от 28.10.2021г./четвъртък/.
Всеки, който се нуждае от технологична подкрепа може да се обръща към нас за съдействие.
ГРАФИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА 50% ОБУЧЕНИЕ В ОРЕС в УЧИЛИЩАТА ОТ СЛЕДНИТЕ ОБЩИНИ ОТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА: ГЛАВИНИЦА, СИЛИСТРА И ТУТРАКАН