Новини

Наш ученик класиран за Европейското младежко научно изложение “EXPO Science Europe 2022 г.“ в град Суч

Мохаммад-Мурад Рашад Халвани от ЦПЛР - Обединен детски комплекс ще представя България в Европейски конкурс за млади учени В периода 18 – 20 април 2022 в гр. София се проведе втория етап на Национален конкурс „Млади таланти“ организиран от Министерството на образованието и науката . От общо 37 участници допуснати до явяване на втори етап бяха представени 24 научно- изследователски проекти. Компетентното жури с председател проф. д-р Емил Колев от Института по информатика и математика към БАН оцени научните проекти. Грамоти на отличените ученици връчи г-жа Мария Гайдарова - заместник-министър на МОН. Три изследователски разработки получават право да представят страната ни на Европейското младежко научно изложение “EXPO Science Europe 2022 г.“ в град Сучева, Румъния през юли. Проектите в областта на информатиката, екологията и биологията са на Габриела Чавгова от пловдивската МГ „Акад. Кирил Попов“, Георги Праматаров - студент СУ „Св. Кл. Охридски“, и Мохаммад-Мурад Рашад Халвани от ЦПЛР - Обединен детски комплекс в Силистра с проект „Сравнителна характеристика на зоопланктоните съобщества в езерото Сребърна и блатото Малък Преславец“. Победителите в конкурса „Млади таланти“ на МОН ще представят страната ни в Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. Поздравления за отличното представяне на Мохаммад-Мурад Рашад Халвани и неговия ръководител г-жа Йорданка Маринова от ЦПЛР -Обединен детски комплекс в Силистра . Пожелаваме им отлично представяне в Европейското младежко научно изложение “EXPO Science Europe 2022 г.“ в град Сучева, Румъния.