Новини

DSDI

На официална церемония в ЕГ десетокласниците, които през миналата учебна година положиха успешно изпита DSDI, получиха своите немски езикови дипломи (степен А2/В1). Те бяха връчени от г-жа Сибиле Шабанска, консултант и координатор за немски език в България на немското Централно бюро за училищно образование в чужбина, и г-жа Регина Ауф дем Берге, учител-консултант по немски език за Североизточна България. Освен официалната част двете гостенки влязоха в класните стаи и проведоха редица разговори с немскоезичните паралелки. Те се срещнаха с дванадесетокласниците, на които през ноември им предстои изпит DSDII, като обсъдиха въпросите и проблемите, които учениците поставиха пред тях. Също така г-жа Шабанска и г-жа Ауф дем Берге дадоха ценни напътствия за подготовката на единадесетокласниците, желаещи да положат изпит за немска езикова диплома догодина. Със същата цел беше и срещата им с деветокласниците, на които пък през март 2023 г. им предстои изпит по DSDI.
На работно съвещание с директора на Езикова гимназия г-жа Магдалена Атанасова и учителите от катедрата по немски език двете гостенки обсъдиха възможности за бъдещи проекти, свързани със СТЕМ центъра и немски доброволец за следващата учебна година.
В края на деня остана усещането за една ползотворна и успешна работа. галерия