Новини

Общински кръгове на олимиадите по:

Френски език - 06.01.2013г от 09:00ч. в к. 104; Физика - 08.01.2013г.14:30ч. в к.101; Химия и опазване на околната среда - 21.01.2013г. от 14:30ч. в к.217; Биология и здравно образование - 28. 01.2013г. от 14:30ч. в к.103.