Новини

Възпитаници на Езикова гимназия „Пейо Яворов“ студенти в СА „Д. А. Ценов“ -Свищов

За първи път възпитаници на Езикова гимназия „Пейо Яворов“ – Бенджамин Марков, Брайън Бедри, Мария Перчемлиева, Християна Николаева и Яница Великова участваха в уникално по рода си образователно предизвикателство – Четвърто национално ученическо състезание по банкиране – „Моят първи бизнес кредит“, което се проведе на 2 декември 2016 г. То беше организирано от Първата българска финансова катедра – катедра „Финанси и кредит“ и Академичният център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ по случай професионалния празник на банкера – 6 декември. Съгласно регламента, участниците разработваха бизнес-идея, с която кандидатстваха за банков кредит пред представители на търговски банки. В процеса на разработване на идеята, състезателите бяха подпомагани от ментори – преподаватели и докторанти от катедра „Финанси и кредит“, както и от кредитни консултанти – представители на търговски банки. Сертификатът за участие в състезанието осигури на нашите възпитаници прием в първа желана специалност в Стопанска академия „Д. А. Ценов“. Така Бенджамин Марков, Брайън Бедри, Мария Перчемлиева, Християна Николаева и Яница Великова са вече приети за студенти за учебната 2017/2018г. На 3 декември участниците и техните учители имаха възможността да се включат в ексклузивно организиран сертифициран Майсторски клас „Инвестиционно злато и търговия със златни деривати“ с лектор проф. д-р Андрей Захариев, СА „Д.А. Ценов“ - ръководител катедра „Финанси и кредит“ и Пламен Георгиев, „Общинска банка“ АД – директор на Финансов център – Свищов, удостоверяващ придобиването на специфични знания и умения в областта. Всички имаха възможността да подържат за кратко кюлче злато на стойност 8 000 лв. „Моят първи бизнес кредит“ е най-голямото в историята на академията ученическо състезание: 230 ученици, 30 учители, 46 студенти-ментори на отборите, 12 докторанти, 20 преподаватели от катедрата "Финанси и кредит", 1 зам.-ректор, 1 координатор от екипа на Академичният център за кариерно консултиране и връзки с обществеността и директори на 5 банки - УниКредит Булбанк, Райфайзенбанк, ДСК, Общинска банка и Първа инвестиционна банка.