Новини

Важно!

Поради усложнената пътна и метеорологична обстановка, с цел опазване живота и здравето на учениците, със заповед № РД 09 - 288/11.01.2017г. на директора на Езикова гимназия - 12.01 и 13.01.2017г./четвъртък и петък/ се определят за неучебни дни за учениците от ЕГ „Пейо Яворов“, гр. Силистра.