Нормативни документи

Заповед за организация на учебния ден за учебната 2023/2024 година

Заповед за формите на обучение за учебната 2023/2024 година

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали

Форми на обучение за учебната 2023/2024 година

Форми на обучение за учебната 2022/2023 година

Заповед за организация на учебния ден за учебната 2022/2023 година

Свободни места в Езикова гимназия за учебвата 2022/2023г.

Свободни места в Езикова гимназия за учебвата 2021/2022г.

Форми на обучение за учебната 2021/2022 година

Заповед за формите на обучение за учебната 2021/2022 година

Заповед за организация на учебния ден за учебната 2021/2022 година

Заповед за организация на учебния ден за периода 31.05.2021г. – 30.06.2021г

Заповед за организация на учебния ден за периода 12.04.2021г. – 29.04.2021г

Заповед за организация на учебния ден за периода 04.02.2021г. – 17.03.2021г

Заповед за организация на учебния ден за периода 23.11.-23.12.2020г

Заповед за организация на учебния ден за учебната 2020/2021 година

Заповед за почивките между учебните часове

Приложение към Правилника за дейността на училището

Програма за равни възможности

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Закон за защита от дискриминация

Мерки за повишаване качеството на образование в ЕГ "Пейо Яворов"

Форми на обучение в Езикова гимназия

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали

Свободни места в Езикова гимназия