Нормативни документи

Програма за равни възможности

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Училищна програма за повишаване качеството на образование в ЕГ "Пейо Яворов"

Заповед за организация на учебния ден

Форми на обучение в Езикова гимназия

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали

Свободни места в Езикова гимназия