За Вас, седмокласници!

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2017/2018г.

График на дейностите по приемането на ученици за учебната 2017/2018 година

За учебната 2017/2018г. Езикова гимназия „Пейо Яворов” ще осъществи прием в 3 паралелки, както следва:

 Профил „Чужди езици” с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка - 26 ученици

 Профил „Чужди езици” с интензивно изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК: 1 паралелка - 26 ученици

 Профил „Чужди езици” с интензивно изучаване на ФРЕНСКИ ЕЗИК: 1 паралелка - 26 ученици

Срок на обучение: 5 години

Профилиращи предмети за профил „Чужди езици”:

1. Първи чужд език – АНГЛИЙСКИ/ НЕМСКИ /ФРЕНСКИ ЕЗИК

2. Втори чужд език- от IX клас:

 • За профил „Чужди езици” с Английски език: по избор между френски или немски език
 • За профил „Чужди езици” с Немски език: по избор между френски или английски език
 • За профил „Чужди езици” с Френски език: испански език

3. Трети профилиращ предмет– избира се от ученика в края на X клас и се изучава във втори гимназиален етап – XI и XII клас.

Изпити

 • НВО по български език и литература – 19 май 2017г.
 • НВО по математика – 22 май 2017г.
 • НВО по чужд език – 29 май 2017г.

Балообразуване

За профил „Чужди езици” балът за класиране се образува като сбор от: удвоената оценка от НВО по български език и литература; оценката от НВО по математика; оценката от НВО по чужд език; оценките от свидетелството за основно образование по български език и литература и по чужд език.

Бал = 2× (оценка от НВО по БЕЛ) + (оценка от НВО по математика) + (оценка от НВО по чужд език) + (оценка по БЕЛ и оценка по чужд език от свидетелството за основно образование).

Избор на училище:

Първата стъпка, която кандидатът трябва да направи към попълването на заявлението за класиране, е да изясни добре желанията си, тоест кандидатът трябва да може да се съобрази със следното: В каква област на познанието са насочени индивидуалните интереси на ученика? Чуждите езици, които ученикът е изучавал досега и каква е степента им на овладяване? Необходимо ли е да продължи изучаването им, или е по-добре да се насочи към друг чужд език? След като са определени чуждите езици, те се подреждат в ред според предпочитанията на ученика. Какъв вид подготовка предпочита – профилирана или професионална? Какво очаква ученикът от средното си образование? Как вижда своята реализация след това. Ако прогнозите показват, че ученикът не може да бъде приет в най-желаните училища, то как той предпочита да продължи обучението си в VIII клас.

Какво още трябва да имате предвид, когато избирате училище при кандидатстване след 7-ми клас?

 • Какво е нивото на подготовка и академичната реализация на випускниците на училището;
 • Какво е нивото на преподавателския екип? Дали в училището има академичен подход, базиран върху съвременни стандарти;
 • Резултати на ДЗИ;
 • Успехи в конкурси - високи постижения в олимпиади и други;
 • Ниво на езиково обучение;
 • Подготовка за сертификати и дипломи признати в университетите в чужбина;
 • Извънкласни форми – колко и какви;
 • Обмен с училища в чужбина;
 • Каква е атмосферата в училището;
 • Работи ли училището с преподаватели чужденци;
 • Дали методите на обучение мотивират децата да учат;
 • Изключителност - нещата, които са в плюс на това училище спрямо останалите;
 • Наплив - брой кандидати за 1 място;
 • Стойност на минималния приемен бал за учениците;
 • Материална база: библиотека - каква литература, условия за четене; компютри - колко са, достъпни ли са; интернет достъп - колко от компютрите имат връзка с мрежата.
 • Организация на учебните занятия – едносменен или двусменен режим на организация.

Попълване на първото желание в заявлението

Правилната стратегия е: на първо място, като първо желание в заявлението се поставя училището, в което ученикът най-много желае да продължи образованието си. Шансът да бъдете приети в предпочитаното от Вас училище се увеличава, ако посочите всичките му профили последователно на първите позиции и чак тогава преминете към попълване на следващи желания в заявлението за класиране. Подредените желания за първи етап в това заявление остават същите и за втори етап на класиране / не може да се пренареждат, добавят или премахват/.