За Вас, седмокласници!

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2018/2019г.

График на дейностите по приемането на ученици за учебната 2018/2019 година

За учебната 2018/2019г. Езикова гимназия „Пейо Яворов” ще осъществи прием в 3 паралелки, както следва:

 • Профил „Чужди езици” с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1.5 паралелка – 39 ученици / 26 +13/
 • Профил „Чужди езици” с интензивно изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК: 1.5 паралелка – 39 ученици / 26 +13/

Срок на обучение: 5 години

Профилиращи предмети за профил „Чужди езици”:

 1. Първи чужд език – АНГЛИЙСКИ/ НЕМСКИ ЕЗИК
 2. Втори чужд език- от IX клас:
  За профил „Чужди езици” с Английски език: по избор между френски или немски език
  За профил „Чужди езици” с Немски език: по избор между френски или английски език
 3. Трети профилиращ предмет– избира се от ученика в края на X клас и се изучава във втори гимназиален етап – XI и XII клас.

Изпити

 • НВО по български език и литература – 21 май 2018г.
 • НВО по математика – 23 май 2018г.

Начин на балообразуване

За профил „Чужди езици” балът за класиране се образува като сбор от:
утроената оценка от НВО по български език и литература; оценката от НВО по математика; оценките от свидетелството за основно образование по български език и литература и по чужд език.
Бал = 3× (оценка от НВО по БЕЛ) + (оценка от НВО по математика) + (оценка по БЕЛ и оценка по чужд език от свидетелството за основно образование).

Избор на училище:

Първата стъпка, която кандидатът трябва да направи към попълването на заявлението за класиране, е да изясни добре желанията си, тоест кандидатът трябва да може да се съобрази със следното:
В каква област на познанието са насочени индивидуалните интереси на ученика?
Чуждите езици, които ученикът е изучавал досега и каква е степента им на овладяване?
Необходимо ли е да продължи изучаването им, или е по-добре да се насочи към друг чужд език?
След като са определени чуждите езици, те се подреждат в ред според предпочитанията на ученика.
Какъв вид подготовка предпочита – профилирана или професионална?
Какво очаква ученикът от средното си образование?
Как вижда своята реализация след това?
Ако прогнозите показват, че ученикът не може да бъде приет в най-желаните училища, то как той предпочита да продължи обучението си в VIII клас.
Какво още трябва да имате предвид, когато избирате училище при кандидатстване след 7-ми клас?
o Какво е нивото на подготовка и академичната реализация на випускниците на училището;
o Какво е нивото на преподавателския екип? Дали в училището има академичен подход, базиран върху съвременни стандарти;
o Резултати на ДЗИ;
o Успехи в конкурси - високи постижения в олимпиади и други;
o Ниво на езиково обучение;
o Подготовка за сертификати и дипломи признати в университетите в чужбина;
o Извънкласни форми – колко и какви;
o Обмен с училища в чужбина;
o Каква е атмосферата в училището;
o Работи ли училището с преподаватели чужденци;
o Дали методите на обучение мотивират децата да учат;
o Изключителност - нещата, които са в плюс на това училище спрямо останалите;
o Наплив - брой кандидати за 1 място;
o Стойност на минималния приемен бал за учениците;
o Материална база: библиотека - каква литература, условия за четене; компютри - колко са, достъпни ли са; интернет достъп - колко от компютрите имат връзка с мрежата.
o Организация на учебните занятия – едносменен или двусменен режим на организация.
Попълване на първото желание в заявлението
Правилната стратегия е: на първо място, като първо желание в заявлението се поставя училището, в което ученикът най-много желае да продължи образованието си. Шансът да бъдете приети в предпочитаното от Вас училище се увеличава, ако посочите всичките му профили последователно на първите позиции и чак тогава преминете към попълване на следващи желания в заявлението за класиране. Подредените желания за първи етап в това заявление остават същите и за втори етап на класиране /не може да се пренареждат, добавят или премахват/.