Балообразуване за класиране

За профил „Чужди езици” балът за класиране се образува като сбор от:

очаквайте допълнителна информация