Календар на учебната 2017/2018 година

Есенна ваканция - 01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл.

Коледна ваканция - 23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл.

Междусрочна ваканция - 04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл.
(за I-XII клас)

Пролетна ваканция - 31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл.
(за І-ХІ клас)

Пролетна ваканция - 6.04.2017 г. – 9.04.2017 г. вкл.
(за ХІІ клас)

Неучебни дни:

21.05.2018 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература

23.05.2018 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вторият учебен срок на учебната 2017/2018 година започва на 07.02.2018 г. – за I - XII клас

Край на учебната 2017/2018 година:

29.06.2018 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)

29.06.2018 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици)

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)