Календар на учебната 2018/2019 година

Есенна ваканция - 01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл.

Коледна ваканция - 22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл.

Междусрочна ваканция - 05.02.2019 г.
(за I-XII клас)

Пролетна ваканция - 30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл.
(за І-ХІ клас)

Пролетна ваканция - 05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл.
(за ХІІ клас)

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по български език и литература
17.06.2019 г. – НВО в VII клас по български език и литература

23.05.2019 г. – Втори ДЗИ
19.06.2019 г. - НВО в VII клас по математика
21.06.2019 г. - НВО по чужд език (по желание на ученика)

Вторият учебен срок на учебната 2018/2019 година започва на 06.02.2019 г. – за I - XII клас

Край на учебната 2018/2019 година:

28.06.2019 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)

28.06.2019 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици)

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)