Стипендии

Правила за отпускане на стипендии от държавна субсидия в Езикова гимназия „Пейо Яворов”, гр. Силистра на учебната 2016-2017 година

Настоящите правила са разработени възоснова и в съответствие с разпоредбите на Постановление №33 на Министерски съвет от 15 февруари 2013 година за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

Правилата за отпускане на стипендии в ЕГ за II учебен срок може да видите тук.

Предложението на комисията за отпускане на стипендии на учениците за II учебен срок може да видите тук.

Правилата за отпускане на стипендии в ЕГ за I учебен срок може да видите тук.

Предложението на комисията за отпускане на стипендии на учениците за I учебен срок може да видите тук.

Списък на учениците, които имат право да получават стипендия през І срок на учебната 2016/2017 г. може да видите тук.

Молба-декларация - сирак, полусирак
Молба-декларация - доход
Молба-декларация - успех