Стипендии

Правила за отпускане на стипендии от държавна субсидия в Езикова гимназия „Пейо Яворов”, гр. Силистра на учебната 2018-2019 година

Правилата за отпускане на стипендии в ЕГ за може да видите тук.

Предложението на комисията за отпускане на стипендии на учениците за II учебен срок може да видите тук.

Списък на учениците, които имат право да получават стипендия през ІI срок на учебната 2018/2019 година.

Молба-декларация - сирак, полусирак
Молба-декларация - доход
Молба-декларация - успех