Стипендии

Правила за отпускане на стипендии от държавна субсидия в Езикова гимназия „Пейо Яворов”, гр. Силистра на учебната 2018-2019 година

Правилата за отпускане на стипендии в ЕГ за I учебен срок може да видите тук.

Предложението на комисията за отпускане на стипендии на учениците за I учебен срок може да видите тук.

Утвърдени правила за отпускане на стипендии в ЕГ за II учебен срок може да видите тук.

Списък на учениците, които имат право да получават стипендия през І срок на учебната 2018/2019 година.

Молба-декларация - сирак, полусирак
Молба-декларация - доход
Молба-декларация - успех