Резултати от матурите

Випуск 2008

Брой зрелостници: 146

Брой допуснати до ДЗИ: 146

Успех от двата ДЗИ: Мн. добър /5.32/

Брой отлични оценки за двата изпита: 159 от които 18 - Отличен /6.00/

Брой слаби оценки за двата изпита: 1

Резултати:

ДЗИ по БЕЛ: Мн. добър /5.36/

2. ДЗИ: Мн. добър /5.25/

ДЗИ по ЧЕ: Много добър /5.45/

Английски език: Мн. добър /5.21/

Немски език: Мн. добър /5.41/

Френски език: Отличен /5.70/

Испански език: Мн. добър /5.49/

Математика: Отличен /5.56/

Випуск 2009

Брой зрелостници: 138

Брой допуснати до ДЗИ: 138

Успех от двата ДЗИ: Мн. добър /5.12/

Брой отлични оценки за двата изпита: 120

Брой слаби оценки за двата изпита: 0

Резултати:

ДЗИ по БЕЛ: Мн. добър /5.23/

2. ДЗИ: Мн. добър /5.01/

ДЗИ по ЧЕ: Много добър /5.03/

Английски език: Мн. добър /5.22/

Немски език: Мн. добър /5.34/

Френски език: Мн. добър /5.46/

Испански език: Добър /4.23/

Руски език: Мн.добър /4.93/

Випуск 2010

Брой зрелостници: 116

Брой допуснати до ДЗИ: 115

Успех от двата ДЗИ: Мн. добър /5.16/

Брой отлични оценки за двата изпита: 96

Брой слаби оценки за двата изпита: 2

Резултати:

ДЗИ по БЕЛ: Мн. добър /5.21/

2. ДЗИ: Мн. добър /5.08/

ДЗИ по ЧЕ: Много добър /5.30/

Английски език: Мн. добър /5.30/

Немски език: Мн. добър /5.12/

Френски език: Отличен /5.77/

Испански език: Мн.добър /5.43/

Руски език: Мн.добър /4.90/

Випуск 2011

Брой зрелостници: 117

Брой допуснати до ДЗИ: 118

Успех от двата ДЗИ: Мн. добър /4.99/

Брой отлични оценки за двата изпита: 83

Брой слаби оценки за двата изпита: 0

Резултати:

ДЗИ по БЕЛ: Мн. добър /5.16/

2. ДЗИ: Мн. добър /4.81/

ДЗИ по ЧЕ: Много добър /5.16/

Английски език: Мн. добър /4.97/

Немски език: Мн. добър /5.29/

Френски език: Мн. добър /5.03/

Испански език: Отличен /5.75/

Руски език: Мн.добър /4.78/

Випуск 2012

Брой зрелостници: 118

Брой допуснати до ДЗИ: 118

Успех от двата ДЗИ: Мн. добър /4.94/

Резултати:

ДЗИ по БЕЛ: Мн. добър /4.92/

2. ДЗИ: Мн. добър /4.96/

ДЗИ по ЧЕ: Много добър /5.28/

Английски език: Мн. добър /5.27/

Немски език: Мн. добър /4.98/

Руски език: Отличен /5.58/

  • Сравнителни таблици с резултатите от ДЗИ
  • Реализация на випуск 2013 г.