Колектив

Директор

Магдалена Атанасова

Помощник-директор по учебната дейност

Стойка Иванова

Помощник-директор по АСД

Миглена Илиева

Учители:

Български език и литература

Грациела Солакова - Класен ръководител на XIIб клас

Елица Райнова - Класен ръководител на ХIб клас

Влади Владев

Английски език

Маргарита Колева

Веселка Кръстева - Класен ръководител на XIIв клас

Десислава Петрова - Класен ръководител на XIа клас

Севил Георгиева - Класен ръководител на IXа клас

Нели Йорданова

Немски език

Ренета Лазарова

Лилия Лечева - Класен ръководител на IXб клас

Нели Георгиева - Класен ръководител на ХIв клас

Росица Стефанова

Френски език

Красимира Петрова

Магдалена Атанасова

Румяна Атанасова

Руски език

Ренета Лазарова

Математика

Севденка Петрова - Класен ръководител на Ха клас

Димитричка Павлова

Информатика и информационни технологии

Димитричка Павлова

Стойка Иванова

Гражданско образование

Даниела Цонева

Иво Димов

История и цивилизация

Даниела Цонева - Класен ръководител на Xб клас

География и икономика

Милена Георгиева

Биология и здравно образование

Петя Генчева - Класен ръководител на VIIIa клас

Физика и астрономия

Латинка Кръстева

Димитричка Павлова

Химия и опазване на околната среда

Латинка Кръстева - Класен ръководител на XIIa клас

Философски цикъл

Иво Димов - Класен ръководител на VIIIб клас

Музика

Петя Генчева

Изобразително изкуство

Димитричка Павлова

Физкултура и спорт

Красимир Нейчев

Ивайло Желязков


Непедагогически персонал:

Библиотекар

Ирина Александрова

Главен счетоводител

Иванка Купринджийска

Касиер/Домакин

Дарина Георгиева

ЗАТС

Надка Атанасова

<