Колектив

Директор

Магдалена Атанасова

Помощник-директор по учебната дейност

Галя Илиева

Педагогически съветник

Малина Станишева


Учители:

Български език и литература

Ванушка Димитрова

Грациела Солакова - Класен ръководител на VIIIб клас

Английски език

Кремена Радоева

Маргарита Колева - Класен ръководител на Xа клас

Веселка Кръстева - Класен ръководител на VIIIв клас

Немски език

Ренета Лазарова - Класен ръководител на IXб клас

Лилия Лечева - Класен ръководител на Xб клас

Малина Станишева

Нели Георгиева - Класен ръководител на XIIб клас

Росица Стефанова

Френски език

Златка Димитрова

Магдалена Атанасова

Руски език

Ренета Лазарова

Математика

Севденка Петрова - Класен ръководител на XIa клас

Димитричка Павлова

Информатика и информационни технологии

Димитричка Павлова

Галя Илиева

История и цивилизация

Теодорина Тодорова - Класен ръководител на IXa

География и икономика

Татяна Великова - Класен ръководител на ХIIa клас

Биология и здравно образование

Петя Генчева - Класен ръководител на XIб

Физика и астрономия

Латинка Кръстева

Химия и опазване на околната среда

Латинка Кръстева - Класен ръководител на VIIIa клас

Философски цикъл

Илиана Матева

Даниела Цонева

Учебни предмети от Технологичен профил

Даниела Цонева - Класен ръководител на XIIв

Музика

Петя Генчева

Изобразително изкуство

Даниела Цонева

Физкултура и спорт

Красимир Нейчев


Непедагогически персонал:

Библиотекар

Ирина Александрова

Главен счетоводител

Иванка Купринджийска

Касиер/Домакин

Ганка Толмазова

ЗАТС

Надка Атанасова

<