ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“


Учебна 2017/2018 година


Линк към електронната платформа и информационната система на проекта "Твоят час"-МОН

СФОРМИРАНИ ГРУПИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ И ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

Анкетна карта по проект

Индивидуална образователна карта по проект

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИНТЕРЕСИ:

1. Наименование на групата ПУБЛИЧНА РЕЧ И ДЕБАТИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Ръководител: Мари Хендерсън

2. Наименование на групата ФИЛОСОФИЯ С ДЕЦА

Ръководител: Неделчо Жейнов

3. Наименование на групата ВОЛЕЙБОЛ - ЮНОШИ

Ръководител: Красимир Нейчев

4. Наименование на групата ВОЛЕЙБОЛ - ДЕВОЙКИ

Ръководител: Красимир Нейчев

5. Наименование на групата ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЕТАЯ

Ръководител: Ванушка Димитрова

6. Наименование на групата МАТЕМАТИКАТА - ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА.

Ръководител: Севденка Петрова

7. Наименование на групата ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ

Ръководител: Теодорина Тодорова

8. Наименование на групата ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ. ЕВРОПЕЙСКА КУХНЯ

Ръководител: Петя Генчева

9. Наименование на групата КЛУБ ХИП ХОП ТАНЦИ

Ръководител: Ели Иванова

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ.

10. Наименование на групата ИСКАМ ДА МОГА - I ГРУПА.

Ръководител: Мариана Стоянова

11. Наименование на групата ИСКАМ ДА МОГА - II ГРУПА.

Ръководител: Мариана Стоянова