ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА

Занимания по интереси

„ВОЛЕЙБОЛ - ЮНОШИ“

Отборите по волейбол на Езикова гимназия "Пейо Яворов" отново на върха! За пореден път учениците на гимназията показаха, че освен в класната стая, те са отличници и на терена. Спортният сезон за учениците започна с турнир на ПМГ "Св. Климент Охридски" на 22.11.2017г., от който смесените отбори на юноши и девойки 8-12 клас се завърнаха с купи. На волейболния турнир от общинския етап на ученическите игри ЕГ се представи с четири отбора във всички възрастови групи. При юношите от VIII-X клас победители са ЕГ "Пейо Яворов", а при девойките от същата група: 1. ЕГ "Пейо Яворов"; 2. ПМГ "Св. Климент Охридски". В група XI- XII клас при юношите класирането е: 1. ЕГ "Пейо Яворов"; 2. ПМГ "Св. Климент Охридски"; 3. ПГМТ "Владимир Комаров"; 4. ПГПТ " Евлоги Георгиев". А при девойките: 1. ЕГ "Пейо Яворов"; 2. ПМГ "Св. Климент Охридски"; 3. ПГСУАУ " Атанас Буров". Така отборите на ЕГ придобиха правото да представят община Силистра на областното първенство през месец февруари. Отличното представяне на учениците се дължи и на подготвката им в часовете по волейбол по проект "Твоят час". Горди сме с успехите и високия спортен дух на нашите момчета и момичета, поздравления за тях и техния треньор – г-н Красимир Нейчев!

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“.