ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА

Занимания по интереси

„КЛУБ ПО ХИП ХОП ТАНЦИ“

Втората изява на групата по хип-хоп танци се проведе на 29 март 2018г. в малкия салон на ОУ “Отец Паисий”, гр. Силистра, с цел демонстрация на танцовите умения на учениците, придобити и развити в класовете.

Втората хореография, която беше преподадена и изпълнена от учениците беше динамична и богата на много предизвикателства по отношение на бързина и сложност на движенията. Независимо от това, всички танцьори се справиха отлично, доразвиха танцовата си култура и обогатиха познанията си за танцовото изкуство, наречено хип-хоп. Задачата на учениците този път беше да успеят да танцуват с лекота, въпреки високото ниво на сложност на движенията. Да изтанцуваш един сложен танц така, че да изглежда все едно не ти коства никакви усилия, е много висока цел за всеки един танцьор, независимо от стила танци. В процеса се научаваме на физически и емоционален самоконтрол, което е едно умение с широко приложение във всеки един аспект от живота ни. Учениците осъзнаха потенциала на тази задача, което им помогна да се отдадат на тренировките, а резултата беше една добре усвоена хореография.

Извънкласните занимания на учениците в групата по хип-хоп се финансират от ЕСФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“.