ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА

Занимания по интереси

„ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ“

На 28.05.2018г. се състоя публичната изява на клуб "Хранене и здраве" с ръководител Теодорина Тодорова.

Изявата премина като състезание съвместно с клуб за ИИД от ПГПТ "Евлогий Георгиев", гр. Силистра, а гости бяха ученици от двете училища.

Участниците от двата екипа разполагаха с необходимите продукти за да приготвят и украсят по оригинален начин сметанова торта с плодове. По време на състезанието учениците демонстрираха наученото по време на занятията през годината и впечатлиха гостите си с фантазия и оригиналност. Уменията им бяха оценени от тричленно жури, което освен доброто презентиране и визия на готовия продукт, оцениха подобаващо и добрата екипна работа, спазване на хигиенните норми и разбира се вкусовите качества на тортите. След като всички опитаха от вкусните торти, участниците от клуба представиха изработената от тях рецептурна книжка включваща любимите им готварски рецепти – необходими продукти, начин на приготвяне и цветни изображения.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“.